Den nye åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, handler om menneskerettigheter og arbeidsforhold. Texcon har et stort fokus på ansvarlig innkjøp og arbeidstakeres rettigheter.

Texcon omfattes den nye loven

Dette innebærer at vi må gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter i vår virksomhet og i vår verdikjede. Loven pålegger oss også en informasjonsplikt; vi skal sikre forbrukere enkel tilgang til informasjon om arbeidsforholdene i fabrikker som produserer klærne som selges i Texcon-medlemmers butikker.

Aktsomhetsvurderinger

Kjernen i loven er plikten til å foreta aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer at Texcon må kartlegge og vurdere eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold, som Texcon indirekte forårsaker gjennom forretningspartnere og leverandører. I tillegg krever loven at vi årlig offentliggjør en redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger.

Til tross for at de fleste av Texcons medlemmer på grunn av sin størrelse ikke omfattes av åpenhetsloven, ønsker vi likevel å bidra til at våre medlemmer har tilgang til og kan videreformidle denne informasjonen til sine kunder.

Texcon har inngått et samarbeid med Position Green; et anerkjent og velrennomert nordisk selskap innen bærekraftsrapportering. Vi vil ta i bruk deres kartleggingsverktøy i vårt arbeid med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i leverandørkjedene våre.

«Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og leveringer av tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.»

Informasjonsplikt

Dersom du ønsker innsyn i arbeidet som gjøres, kan en skriftlig forespørsel sendes til oss. Vi har som hovedregel at vi vil besvare forespørsler så raskt som mulig, men minimum innen tre uker fra vi mottar forespørselen. Du har rett på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser generelt, men også for enkeltvarer og tjenester.

Texcons mål er å sikre at våre medlemmer og deres kunder kan være trygge på at klærne som selges i våre butikker stammer fra bærekraftige leverandørkjeder, og vi har tro på at åpenhetsloven vil bidra til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.