Messer

Få oversikt og et lite innblikk i de viktigste messene for 2022

FIRENZE

11.01 – 13.01 2022

Pitti Immagine Umo – uomo.pittimmagine.com

FRANKFURT

17.01 – 21.01 2022

KØBENHAVN

02.02 – 04.02 2022

Ciff – ciff.dk

OSLO

05.02 – 11.02 2022

Norwegian Fashion Center – norwegianfashioncenter.no