Messer

Få oversikt og et lite innblikk i de viktigste messene for 2021

FIRENZE

15.06 – 17.06 2021

Pitti Immagine Umo – uomo.pittimmagine.com

FRANKFURT

06.07 – 08.07 2021

KØBENHAVN

09.08 – 13.08 2021

Ciff – ciff.dk

OSLO

14.08 – 21.08 2021

Norwegian Fashion Center – norwegianfashioncenter.no

OSLO

14.08 – 21.08 2021

Moteforum – moteforum.no/moteuka