Messer

Få oversikt og et lite innblikk i de viktigste messene for 2023

LONDON

10.06 – 12.06 2023

ROMA

10.06 – 12.06 2023

FIRENZE

13.06 – 16.06 2023

Pitti Immagine Umo – uomo.pittimmagine.com

FRANKFURT

20.06 – 26.06 2023

Frankfurt – frankfurt.fashion/en

AMSTERDAM

09.07 – 10.07 2023

BERLIN

10.07 – 14.07 2023

HELSINGFORS

20.07 – 23.07 2023

COPENHAGEN

07.08 – 11.08 2023

OSLO

12.08 – 18.08 2023

OSLO

14.08 – 19.08 2023

PARIS

20.08 – 25.08 2023

STOCKHOLM

31.08 – 02.09 2023