Et bærekraftig felleskap


Texcon er ingen kjede. Vi er selvstendige butikker som tar selvstendige valg. Likevel har vi som landets største, frivillige aktør innen tekstil og mote, et stort ansvar.

For å oppnå bærekraft, må kundene velge klær som varer lenger. Hadde vi forlenget klærnes levetid med 9 måneder, ville vi samtidigredusert foravtrykket med 20-30 prosent.

Tekstilbransjen kan bidra med mye

Tekstilbransjen er viktig for å nå FNs mål om bærekraft. Vi kan bidra til en betydelig reduksjon i klimagassutslipp. Vi kan forhindre at mikroplast slippes ut i naturen. Og vi kan bidra til FNs bærekraftmål om vann til alle. Tekstilbransjen vil også måtte være en betydelig bidragsyter om vi skal nå målet om en sirkulær økonomi, og vi har et stort ansvar for at vi når FNs mål om ansvarlig produksjon. Og – ikke minst – kan vi bidra til ansvarlig forbruk, at klærne vi selger, brukes lenger.

Bærekraftsmål

1. Texcon vil at flest mulig medlemmer skal velge å bli miljøfyrtårn-sertifisert. I første halvår 2023 vil vi i samarbeid med Miljøfyrtårn få på plass en skreddersydd pakke, som gjør det så enkelt som mulig for våre medlemmer å gjennomføre sertifiseringsprosessen

2. Texcon vil i løpet av 2023 fortsette kartleggingen av miljøarbeidet hos våre leverandører. Resultatet av arbeidet vil bli tilgjengeliggjort for våre medlemmer slik at de kan foreta gode bærekraftig innkjøp.

3. Texcon fortsetter samarbeidet med Handelens Miljøfond.I 2023 vil vi gjennom dialog , kampanjer og aktiviteter motivere flere medlemmer å melde seg inn.

4. Texcon ønsker å være pådriver for økt resirkulering av tekstiler. I 2023 vil vi samarbeide med andre bransjeaktører, bidra til nye og gode returordninger til tilgjengelige i butikkene.

Texcon jobber for bærekraft

Til tross for at medlemmene i Texcon-samarbeidet verken produserer eller transporterer klær, ønsker vi å gjøre vårt. Vi kan bidra med bærekraftig drift, gjennom å stille krav til våre leverandører og gjennom å hjelpe forbrukerne til å ta kloke, miljøvennlige valg. Mange Texcon-butikker er allerede langt fremme på dette området. Vi ønsker å være transparente, og ønsker ikke å love mer enn vi kan holde. Våre planer og løfter skal være så konkrete som mulig.

Gjenbruk, miljømerker og reparasjoner er viktige stikkord for alle som tenker miljø når de handler klær.
Forbrukerne vil i økende grad etterspørre bomull som er dyrket og videreforedlet på en bærekraftig måte, under ansvarlige arbeidsforhold.
Miljøfyrtårn logo

Miljøfyrtårn-sertifisering

Gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering får Texcon tilgang til konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp av forbruksmateriell og transport. Texcon vil sertifisere vårt hovedkontor i første kvartal 2022. Deretter vil våre medlemmer få tilbud om en sertifiseringsordning for sine butikker.

Krav til leverandører

Både forbrukere og Texcons medlemmer vil i økende grad stille miljøkrav til sortimentet. Dette vil først og fremst handle om å kunne tilby sertifiserte kolleksjoner og å synliggjøre disse i butikk og på nett. I løpet av neste år vil Texcon sette dette temaet høyt på agendaen, og i 2023 skal vil ha på plass en ordning hvor samtlige leverandører vil måtte dokumentere sin bærekraft.  Dette vil være krav og sertifiseringsordninger knyttet til arbeidsmiljø, klesproduksjon, fiber, dyrevelferd, sporbarhet, transport, kvalitet, levetid og resirkulering.

Handelens Miljøfond

Texcon samarbeider med Handelens Miljøfond, som er Norges største private miljøfond, og som støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer.