2023 er her – begge henda på rattet!

Til tross for en varslet økonomisk motvind, endrer ikke europeiske retailere strategiene sine. Det bør heller ikke Texcons medlemmer gjøre. Mitt råd er: Ikke få panikk, men hold begge hendene på rattet!

Det er et av verdens største rådgivingsselskap for eiendomsbransjen, Savills, som har analysert retailbransjen i Europa, og som forteller at handelsaktørene ikke endrer strategiene sine. Det skyldes at de forventer at motvinden vi vil møte i 2023, er forbigående.

Først litt ned, så litt opp

Utfordringene alle står overfor er knyttet til renter, inflasjon og strømpriser. Så godt som alle norske økonomer er enige om at vi kommer til å merke at det blir et stramt 2023. Men de samme økonomene er usikre på hvor stramt det blir, og hvor lenge dette kommer til å vare. De fleste tror på en bedring utover året. Mye påvirkes av lønnsveksten, og hvis den overstiger inflasjonen, vil reallønnsveksten i 2023 mest sannsynlig bli null, og det er faktisk mye bedre enn i 2022; i fjor fikk nordmenn 2 prosent mindre å rutte med. Likevel hadde Texcon en fin vekst.

Mye usikkerhet

Ingen økonomer våger å ha veldig sterke meninger om året 2023, totalt sett. Til det er det litt for mange usikre faktorer. Ingen vet hva som vil skje med krigen i Ukraina, og ingen vet heller hva som vil skje med strømprisene. Derfor er det smart å holde begge hendene på rattet.

Hvordan styre i usikre tider?

1. Fokuser på kundeopplevelse

Fokuser på de tingene du kan påvirke. Jobb med kundeopplevelsen i butikken, sørg for at absolutt alle som er innom blir sett. Ingenting påvirker salget mer enn kundeopplevelsen. Gode opplevelser fører til at flere av de som er innom handler, og de handler mer. Dessuten påvirker også kundeopplevelsen salget på lang sikt: Kundene kommer tilbake for å handle neste gang de er på shopping. På toppen av det hele fører gode opplevelser til at du får flere kunder, fordi fornøyde kunder tipser venner om butikken din.

2. Ha stålkontroll på varelageret

Dette er en viktig nøkkel for å komme seg gjennom 2023. Planlegg innkjøpene godt. Når du klarer det, kan du fornye sortimentet oftere i butikken. Dette vil også føre til at kundene opplever butikken din som mer spennende og mer tidsriktig. Texcon-butikkene har i snitt både bedre egenkapital og resultat enn bransjestandarden, men dessverre har mange større varelager og lavere omløpshastighet enn snittet i bransjen. Her har vi et betydelig potensial. Stålkontroll på varelageret vil ikke bare føre til redusert risiko, det kan også bidra til bedre kundeopplevelser, høyere omsetning og bedre lønnsomhet.

3. Vær bevisst på kostnader

Har du den beste og rimeligste betalingsløsningen? Den beste avtalen på telefoni? Forsikring? Betalingsterminaler? Texcon forhandler stadig frem nye avtaler, og det er betydelige summer å spare.

4. Ikke få panikk

Februar er alltid den mest utfordrende måneden for alle butikkeiere. Da kommer det mange varer inn, samtidig som kundestrømmen er litt laber. Legg til at kvartal én og to kanskje blir årets verste kvartaler. Her er mitt råd: Ikke få panikk! Dette har vi vært gjennom før. Dette håndterer dere texconere. Dette kan dere. Vær trygge på dere selv. Fortsett å jobbe med gode prestasjoner, jobb med kundeopplevelsen. Ha tro på de strategiske valgene og de konseptene du har valgt i løpet av de siste to, tre årene, selv om det blir litt dårligere tider. Stå i det. Ikke vakle, men ha troen på butikken din, på konseptet ditt og varepakken din. Og ikke tro på alle dommedagsprofetiene. Selv om du leser at folk har mindre penger å rutte med, er det ikke sikkert at det gjelder dine kunder. Og husk: De beste butikkene overlever alltid. Akkurat sånn er det.

ARTIKLER