Ærlige, bærekraftige butikker


«Vi ønsker å være transparente og ønsker ikke å love mer enn vi kan holde. Våre planer og løfter skal være så konkrete som mulig.»

Ordene i ingressen finner du igjen om du klikker på MILJØ på texcon.no og leser om vår bærekraftstrategi. Dette handler først og fremst om å ha en ærlig tilnærming til dette med bærekraft. Og egentlig om å forsterke den posisjonen som mange medlemmer i Texcon har allerede. Dere er de kjøpmennene jeg kjenner som er «hel ved». I bærekraftsammenheng handler dette om ikke å bruke for store ord, men likevel om å gjøre noe konkret.

Høyt på agendaen

Nå har Texcon satt bærekraft høyt på agendaen. Vi jobber med å Miljøfyrtårn-sertifisere hovedkontoret og i løpet av 2022 vil vi også legge til rette for at enkeltbutikker kan sertifisere seg. I tillegg jobber vi for at leverandørenes bærekraftsprofil og informasjon skal bli enkelt tilgjengelig for alle. Mens vi venter på å få dette på plass, er det tre ting som alle kan begynne å jobbe med nå. For det første kan alle sørge for å få et større innslag av bærekraft i sortimentet, for det andre kan alle forberede seg på Miljøfyrtårn-sertifisering, og for det tredje kan alle melde seg inn i Handelens Miljøfond og få på plass poseavgiften.

I løpet av 2022 får du garantert kunder i butikken som vil etterspørre dette.

Thomas Vethe

Bærekraftig sortiment

Her handler det rett og slett om at deler av sortimentet bør ha en bærekraftig profil. Når innkjøpsrunden starter i februar, bør bærekraftige produkter stå på handlelisten. I løpet av 2022 får du garantert kunder i butikken som vil etterspørre dette. Da er det godt å kunne peke på merker og kolleksjoner som er bærekraftige – og også å ha dokumentasjonen klar. De fleste leverandørene har gode B2B-portaler hvor du finner dokumentene du trenger. Finner du det ikke, kan du spørre selgerne.

Snakk bærekraft med medarbeiderne

Her handler det rett og slett om at deler av sortimentet bør ha en bærekraftig profil. Når innkjøpsrunden starter i februar, bør bærekraftige produkter stå på handlelisten. I løpet av 2022 får du garantert kunder i butikken som vil etterspørre dette. Da er det godt å kunne peke på merker og kolleksjoner som er bærekraftige – og også å ha dokumentasjonen klar. De fleste leverandørene har gode B2B-portaler hvor du finner dokumentene du trenger. Finner du det ikke, kan du spørre selgerne.

Forbered deg på miljøfyrtårn-sertifisering

Miljøfyrtårn-sertifisering av butikken handler først og fremst om driften. Det handler om å se på strømforbruk, HMS, kildesortering og avfallshåndtering. Mange har allerede orden på dette, mens andre nå bør benytte anledningen til å bytte til LED, få orden på HMS-permen og sortere flasker, metall, plast og mat på bakrommet.

I EU er det forbudt å gi bort plastposer, og i Sverige koster nå en pose mellom 5 og 7 kroner.

Thomas Vethe

Meld deg inn i Handelens miljøfond

På siste samling, hvor Handelens Miljøfond hadde et innlegg, var det veldig mange medlemmer som signerte en avtale. Da legger man opp en rutine som innebærer at poseleverandøren rapporterer posebestillingene til Handelens Miljøfond, som sender butikken en regning på poseavgiften. I år har denne avgiften økt til 1 krone per pose, og mange har allerede økt prisen på poser til 3 kroner

Forbudt med gratis plastposer

I EU er det forbudt å gi bort plastposer, og i Sverige koster nå en pose mellom 5 og 7 kroner. I EØS finnes det ikke et slikt forbud, men vi har en oppfordring fra regjeringen om å ta betalt.

Poseavgiften virker

Handelens Miljøfond har allerede delt ut over 260 millioner til over 200 plast- og miljøprosjekter. Alt fra holdningsskapende arbeid, rydding, forskning og forretningsutvikling har fått støtte av fondet for å løse plastens miljøproblemer. I 2019 bidro Handelens Miljøfond-støttede initiativer til fjerning av over 500 tonn plastforsøpling fra norsk natur.

Bærekraft er lønnsomt

Bærekraft handler om å drive med miljøtiltak som er økonomiske. Det øker konkurransekraften din. Du gjør dette fordi du tenker på miljøet, men det handler også om å gjøre noe som styrker butikkens omdømme.

ARTIKLER