Bærekraft går aldri av mote

Bærekraft er en reise, en konstant utvikling. Jo mer du tenker på det, desto mer utfordrende blir det, men det er også fascinerende, sier daglig leder i Texcon, Thomas Vethe. Nå er det ett år siden Texcon ble Miljøfyrtårnsertifisert.

–  Det er nesten rørende å se hvordan holdningen har snudd i løpet av ett år. Før tenkte mange at dette ikke var viktig for Texcon, siden vi verken produserer eller transporterer klær. Nå har vi en langt mer proaktiv holdning. Dette skyldes selvfølgelig også at forbrukerne i økende grad er interessert i bærekraft. De bryr seg om hvordan produktene lages, og de er mer opptatt av å velge klær som holder en så god kvalitet at de kan forvente å bruke klærne lenge. Dette matcher også godt med våre medlemmers tenkning, sier Vethe.

På god vei

I løpet av fjoråret ble Texcon Miljøfyrtårn-sertifisert. Texcon inngikk også et samarbeid med Fretex om en returordning av klær, og samarbeidet med Handelens Miljøfond ble videreført. I tillegg inngikk Texcon et samarbeid med Position Green; et anerkjent og velrennomert nordisk selskap innen miljørapportering.

Kartlegging av leverandører

–  Målet er at kundene ute i butikk skal være trygge på at klærne de kjøper ikke er produsert under uakseptable forhold. For å oppfylle kravene i Åpenhetsloven, bruker vi nå Position Greens verktøy til å gjøre aktsomhets- og risikovurderinger per leverandør, og i løpet av året vil vi ta i bruk det samme verktøyet for å kartlegge produsentenes miljøsertifikater. Dette arbeidet er spesielt viktig for de av våre medlemmer som er så store at de selv omfattes av Åpenhetsloven, men vi tenker at dette er positivt for alle medlemmene. I dette arbeidet er vi selvfølgelig avhengige av leverandørene, men mitt inntrykk er at de store europeiske merkevarene er kommet langt. Andre har et stykke igjen før de kan levere den dokumentasjonen vi ønsker oss.

Miljøvennlige innkjøpsbeslutninger

Forbrukeren ønsker å handle miljøvennlig. Imidlertid har de ofte ikke tid til å gjøre sine egne undersøkelser. Målet er derfor at butikkene skal kunne ta miljøriktige beslutninger når de kjøper inn varer, og det er nettopp derfor Texcon nå jobber aktivt med å hente inn informasjon fra leverandørene.

– Hvordan har dere jobbet med å bygge opp bevisstheten rundt bærekraft?

– Bærekraft starter allerede på vei til jobb, det handler rett og slett om å bli mer bevisste på alt fra reising til kildesortering. Alle som ønsker å drive en bærekraftig virksomhet, må ta et kritisk blikk på forsyningskjeden sin.  Dessuten handler det selvfølgelig om å være en pådriver. Bærekraft er derfor alltid et tema på våre samlinger. Når våre medlemmer tar miljøriktige valg, vil dette på sin side bidra til at kundene tar bedre valg.  

Hjertesak

– For meg personlig ble fjoråret en skikkelig vekker, og jeg opplever at vi har kommet langt med prinsippene om hvordan vi skal gjøre det, hvordan vi skal gjennomføre det, og hvordan vi har tenkt å jobbe med dette. Men motebransjen er ute på en uendelig lang reise. Vi må innse at bærekraft er en tankegang. Det er som et filter vi må bruke på alt vi ser rundt oss. Når du ser på et hvilket som helst område i bedriften din, må du alltid utfordre deg selv; gjør vi alt vi kan for å være så bærekraftige som mulig? Er det noe vi kan forbedre? For meg er bærekraft blitt en hjertesak, sier Vethe. – Jeg ser på det som en svært gledelig oppgave å lede Texcon mot en mer bærekraftig fremtid.