Brødrene Johannessen årets butikk i tekstilbransjen

Brødrene Johannesen er kåret til årets butikk i tekstilbransjen 2023 av Virke og bransjebladet Tekstilforum.

Mye har skjedd siden Lars A. Eriksen og Tommy Olsen sammen med Stein Magne Andreassen kjøpte Brødrene Johannesen i Tromsø i 2019. Selv om de fikk koronapandemien midt i fleisen et halvt år etterpå, har de fornyet og utviklet butikken, som i dag fremstår som et attraktivt alternativ for både yngre og mer voksne kunder.

Det har vært en prosess preget av fornyelse og utvikling: Oppussing og ombygging av lokalene, etablering av nettbutikk, endring av innkjøpsrutiner, nye merker og en annerledes og bredere produktmiks og etablering av egen dameavdeling.

Utvikling, kompetanse og service

Prisen for årets butikk i tekstilbransjen er blitt delt ut av Virke og Tekstilforum siden 2005. Kåringen legger særlig vekt på positiv utvikling i omsetning g resultater, ansattes kompetanse, servicegrad og den gode dialogen med kundene.

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse heter det:

«Br. Johannessen har de siste årene økt omsetningen og lønnsomheten for hvert år. De investerer for fremtiden og gjør bevisste valg for å styrke butikkens merkevare. Samtidig som de har fornyet seg og blitt mer interessante for yngre kunder, har de opprettholdt bredden i produktmiksen fordi de har kunder i alle aldre. Det er god kontroll på budsjetter og varelager, og innkjøpene er godt planlagte og forankret i eiernes strategi.

For mer informasjon:

Lars A. Eriksen, daglig leder, Br. Johannessen, tlf.  90942045