Fretex er glad for samarbeidet

– Én av grunnene til at vi synes det er ekstra flott å jobbe med Texcon er fordi medlemmene jobber med kvalitetsprodukter, sier leder for bærekraft og innovasjon i Fretex Miljø, Arnt-Willy Hjelle.

FRETEX, mediearkiv. FOTO: MORTEN BENDIKSEN

Han forteller at Fretex jobber for å få enda flere til å velge brukt, og at det er viktig å få inn brukte klær av den typen som Texcons medlemmer selger.

– Er det for få nordmenn som handler brukt?

– Mange nordmenn er kvalitetsbevisste, også når de skal handle brukt. Skal vi kjøpe brukt bil eller gressklipper, ser vi etter noe som er ordentlig. Vi vil ikke ha noe sånn rallamik. Sånn er det med klær også, vi er litt picky, vi vil ha ordentlige ting. Og da er det behov for partnere som kan levere klær som ikke bare er fast fashion. Samtidig som vi selger mye fast fashion og samarbeider med aktører der også.

– Industrien for materialgjenvinning av tekstil er underutvikling. Men nå jobbes på høygir,..

Arnt -Willy Hjelle

Hjelle peker på at størst bærekraft oppstår når man får sirkulariteten til å bli enda større i Norge.

– Heldigvis har vi en bra rigg for innsamling og gjenbruk i Norge, og vi har mange fine partnere i utlandet, som kan ta klærne ut i sine respektive markeder, men selv der blir mye av det som nå produseres for dårlig. Vi opplever et stadig økende volum av klær som ingen vil kjøpe. Så sånne aktører som er en del av Texcon, som konsentrer seg om ordentlige, gode produkter er veldig kjærkomment for oss for å kunne fremme gjenbruk i Norge.

– For noen merker har en posisjon som gjør at kundene tåler større slitasje.

Arnt-Willy Hjelle

– Handler dette om merker eller kvalitet?

– De som velger ut klærne som selges i butikkene våre er opptatt av kvalitet og om plagget er slitt, men dette er også litt avhengig av merke. For noen merker har en posisjon som gjør at kundene tåler litt større slitasje.

– Hva med det som ikke kan selges videre?

– Nei, det er jo det som er den store utfordringen; hvordan ta de ødelagte tekstilene inn i loopen som et råstoff og lage mer fornuftige produkter enn bare å downcycle det. Industrien for materialgjenvinning av tekstil er underutviklet. Men nå jobbes det på høygir, og Skandinavia er langt fremme. Vi har skrevet en samarbeidsavtale med et nytt, norsk selskap som heter Norwegian Re:textile. De planlegger et eget sorteringsanlegg hvor de vil skille fibrene fra hverandre og få ut litt mer rene varer, som skal selges videre til aktører som kan lage nye produkter. Dette blir et spennende samarbeid.

– Helt til sist. Frelsesarmeen har fått kritikk for sin holdning til homofile …

– Alle er velkomne til å jobbe i Fretex. Vi er også Norges største arbeidsinkluderingsbedrift som bidrar til at mennesker får nye muligheter i arbeidslivet. Det er kun prester i Frelsesarmeen som ikke kan leve i likekjønnet parforhold. For andre ansatte, frivillige, de som trenger hjelp, de som er med i aktiviteter gjelder ikke den regelen. 

Om Fretex miljø

• Fretex Miljø er et landsdekkende selskap som jobber med innsamling, sortering, bruktsalg i Norge og eksport.

• Har 3600 innsamlingsbokser, hvor de fleste har sensorer som overvåker volumet.

• Egne biler med eget mannskap henter alt tøy og samarbeid om innhenting flere steder i landet

• To sorteringsanlegg – i Stavanger og Oslo.

• Sorteringsanleggene er industrielle med mye teknisk utstyr, men selve sorteringen foregår manuelt ved hjelp av høyt kvalifisert personell.

• Eget datasystem for kategorisering og merking av klær og lagerstyring.

• 39 butikker spredt over hele Norge

• Nettbutikk

• Et eget eksportselskap ivaretar kundene, og kunders kunder følges tett opp med Code of Conduct. Det betyr at de sjekkes grundig slik at man er trygge på at menneskerettigheter, arbeidsforhold, HMS og bærekraft er ivaretatt.

• Fretex eier innovasjonsprosjektet Sirkulære tekstiler, som er et av de største innovasjonsprosjektet innen tekstil som foregår i dag i Norge.