GANT og Texcon er en perfekt match!


– Det er viktig for oss at vi har forhandlere som tør å prøve, fordi det forteller lokalmiljøet og lokalforbrukeren at dette er en butikk som er med på trendene. Dette er også vinnerne sier salgsdirektør Svein Ommundsen, som har store forventninger til GANT Woman.
 

Av Suburbia

­Tekstilforum sendte nylig Svein Transeth Sportswear helt til topps i kåringen av Årets leverandør 2022. – Dere har gjort Norge til et GANT-land, sa Tekstilforums redaktør Ove Hansrud da han overrakte diplomet. Vi ba salgsdirektør Svein Ommundsen beskrive butikkene i GANT-landet Norge.

– Den norske tekstilbransjen har tatt veldig lange steg fremover de siste 5-10 årene. Når det gjelder GANT har vi historisk sett ligget i den tradisjonelle delen av bransjen. Dette er typisk butikkdrivere som preges av nøysomhet. Samtidig representerer disse butikkene en veldig stabil del av bransjen, og her er Texcon-medlemmene overrepresentert. Det gjelder ikke bare nøysomhet, men også ved at man har kontroll på driftskostnader og innkjøp. Man står på gulvet selv, og det er gjerne en generasjonsbedrift. Store deler av vår omsetning ligger  i denne delen av markedet.

Konkurransen i dag er tøff at fdu må ha en possisjon, og de som ikke har det sliter med å tjene penger.

Svein Ommundsen

– Hvordan er det i den andre delen av markedet da?

– Selv om vi ligger i den delen som du kan kalle tradisjonell herremote, så er det akkurat de samme kjennetegnene på de beste butikkene og driverne som heller mot fashion, og som lykkes der. Felles for begge er at de har investert i butikken og har kontroll på økonomien. De har en sterk posisjon i markedet og tør å fornye seg. Disse butikkene har også kommet styrket ut av pandemien. Konkurransen i dag er så tøff at du må ha en posisjon, og de som ikke har det sliter med å tjene penger. Forbrukerne som går i fysisk butikk, vil ha opplevelse og service, og de som ikke kan gi det, vil tape. Det volumet går til netthandelen. I medlemslistene til Texcon finner man mange gode butikker som er vinnerne i begge deler av bransjen.

– Dere har vært ganske selektive i valget av forhandlere?

– Ja, det har vi. Allerede da GANT ble etablert i Norge for 40 år siden, har dette med en selektiv distribusjon ligget i ryggraden vår her hos Svein Transeth Sportswear. Det er i bunn og grunn den som har bygget merkevaren og posisjonen vi har i dag. Vi er også lojale mot forhandlerne våre, og vi tar ikke opp forhandlere mange steder selv om vi kunne det. Vi prøver å verne om de kundene vi har og vokse riktig gjennom dem. Har vi et felles samarbeid som alle er fornøyd med, tar vi ikke opp flere kunder, selv om vi kunne ha gjort det. Vi prøver å regulere tilgjengeligheten for å holde etterspørselen oppe. Dette er blitt vanskeligere de siste årene med nettet som i praksis innebærer at alle kan få tak i alt, uansett hvor de bor. Det er likevel veldig mange som handler lokalt, og den fysiske butikken vil over hode ikke dø ut, så det å begrense antall forhandlere for å holde etterspørselen etter merkevaren oppe, er fortsatt et viktig virkemiddel for oss.

– Dere holder verdien til merkevaren GANT oppe ved å holde igjen litt?

– Ja, helt riktig. Vi lever godt med det vi kan kalle «sorte huller» i distribusjonen. Men samtidig er vi veldig ydmyke. Det er jo selvfølgelig positivt at noen har lyst til å selge varene våre. Så vi behandler hver eneste henvendelse med ydmykhet og respekt.

– Har dere lært dette av de svenske eierne?

– Vi tenker likt, men det er Svein Transeth som startet dette selskapet, som har hatt denne filosofien fra første dag, og det ligger som et DNA i firmaet. Det er hans fortjeneste, og det er vår jobb å videreføre denne filosofien. I Sverige tenker de akkurat likt. De har også erfart at de ikke har lykkes like godt i markeder hvor de ikke har hatt den samme filosofien.

Vi er ikke redde for konkurranse, for våre plagg skal presenteres i omgivelser som er naturlig for vårt brand.

Svein Ommundsen

– Kan du ikke si litt mer om dette. Hvordan vurderer dere nye GANT-forhandler?

– Det som alltid er det viktigste for oss, er hvilke andre merkevarer de har i butikken sin, så varepakken er noe vi alltid ser på først. Den er ikke lik over alt for det er lokale forskjeller, men den inneholder alltid et knippe internasjonale brands som ligger i vårt segment. Vi er ikke redd for konkurranse, for våre plagg skal presenteres i omgivelser som er naturlige for vårt brand. Deretter ser vi selvfølgelig på om vi har andre forhandlere i nærheten som vil bli forstyrret. Vi er som regel en viktig del av våre kunders omsetning, så det kan være følsomt. Det kan derfor bli en diskusjon med eksisterende kunde hvis vi tar opp en ny i nærområdet, men så lenge vi opptrer ryddig og informerer godt så går det alltid fint.

Vi har en bred og flott kolleksjon, og vi har virkelig funnet identiteten nå.

Svein Ommundsen

– Hvordan vil du beskrive Texcon oppe i denne praten om norske butikker?

– Først vil jeg si at Texcon sentralt er et veldig bra bindeledd mellom oss og markedet. Vi har distribusjon hos veldig mange av medlemmene, og Texcon gir oss verdifull informasjon og sparring. De hjelper oss også med å få ut felles kommunikasjon til butikkene. At Texcon ligger mellom oss og kundene, gir oss en enklere hverdag. Selvfølgelig gir Texcon oss også en økonomisk trygghet, men det er mange gode ringvirkninger i tillegg til det. Jeg vil gi en stor honnør til Texcon og måten de har håndtert pandemien på. I en turbulent tid fant vi gode løsninger sammen som var bra både for oss og deres medlemmer.

Fra Tekstilforums kåring av Svein Transeth til årets leverandør i 2022.

– Har dere nådd taket i Norge nå, eller er det mulig å vokse videre?

–  Vi vokser videre på tross av den sterke posisjonen vi har. Forhåndsordrene for 2022 er historisk høye. Kolleksjonene har dreiet seg i en veldig spennende retning de siste par årene, og vi selger nå også litt andre type plagg enn før, i tillegg til de klassiske GANT-plaggene som alltid vil være der. Trenden de siste årene, godt hjulpet av pandemien, har vært fritidstøy, og der har vi et sterkt jersey-program. Dette har nok åpnet øynene hos en ny forbruker som ser annerledes på GANT enn den tradisjonelle GANT-kunden. Vi ser et skifte nå, så timingen på vridningen i kolleksjonen passer oss godt. Vår store vekstmulighet ligger likevel på GANT Woman. Kvinner har et helt annet handlemønster enn menn, både i kroner og frekvens, og det er klart at der ligger det et stort potensial. Vi har en bred og flott kolleksjon, og vi har virkelig funnet identiteten nå. GANT Woman er virkelig et satsningsområde for oss og selvfølgelig også for GANT globalt. Det er her veksten vil komme. Så svaret er ja, vi vil vokse også fremover.