God jul og et enda bedre nyttår!

God jul og god nyttår til alle i Texcon – både medlemmer og leverandører. Året 2021 er over, og det er på tide med en kort oppsummering.

Overraskende godt første halv år

2021 startet litt rufsete. Ikke bare for oss, men for de fleste som driver handel og kanskje spesielt for motebransjen. Riktignok var ikke hele Norge nedstengt, men for alle som driver i det sentrale østlandsområdet ble det en tøff start. Likevel viste Texcon-erne seg som dyktige kjøpmenn, som klarte å navigere seg gjennom vanskelig farvann. Da vi kom til sommeren og fikk se resultatene, viste fasit at vi kom oss gjennom første halvår på en veldig god måte.

Resultatene viser at de aller fleste butikkene har hatt en positiv utvikling.

Thomas Vethe

Økt salg og økte markedsandeler

Når vi nå er kommet til slutten av året, viser det seg at det vi sammen har tenkt og gjort det siste halvannet året, er blitt møtt med god respons fra markedet. Resultatene viser at de aller fleste butikkene har hatt en positiv utvikling. Sammen er vi overbevisende: Vi har økt salget, tatt markedsandeler og – ikke minst – jobbet godt med leverandører. Mange leverandører tenker nå om oss som deres viktigste samarbeidspartner. Det gir oss store fordeler nå, men det kommer til å gi oss enda flere fordeler og muligheter i 2022 og i årene som kommer.

Enda bedre venner

Jeg føler, og andre må bekrefte om dette er sant, at vi i 2021 har hatt en god dialog med medlemmene våre. Jeg føler til og med at vi er blitt enda bedre venner. Jeg snakker mer med medlemmene enn før, og jeg opplever at dere lar oss få lov til å være mer engasjert på deres vegne. Dere gir oss tillit og lar oss få slippe til med vår kompetanse, og jeg opplever også en større interesse for fellesavtalene og for løsninger som vi har fremforhandlet for medlemmer.  

Det å kjenne kundene lokalt og tilby det lille ekstra, det har vi fått til.

Thomas Vethe

Kundene vil ha det vi leverer

Ved inngangen til 2022 er Texcon en aktør som har satt seg i respekt. Vi har erobret en betydelig markedsposisjon. Dette har vi gjort i et krevende marked. 2021 har bevist at norske forbrukere ønsker seg klær og produkter med høyere kvalitet. De ønsker seg en helt annen kundeopplevelse og kundeoppfølging enn den konkurrentene våre er i stand til å levere. Det å kjenne kundene lokalt og tilby det lille ekstra, det har vi fått til. Mange medlemmer har i løpet av 2021 flyttet seg fra å være en bransjeperson til å bli en lokal hovedperson innenfor tekstil. Det er posisjonen jeg ønsker at alle Texcon-medlemmer skal søke
å erobre. Hele Norge ønsker seg Texcon-formelen; den unike butikken tok markedsandeler i 2021 og kommer også til å gjøre det i 2022.

Flere medlemmer

Noe av det som gleder meg mest, er at medlemmene vi hadde ved inngangen til 2021 har flere butikker ved slutten av året enn de hadde ved starten. Dere satser videre. Og til tross for at vi mistet noen i året som gikk, er vi flere medlemmer nå enn for ett år siden. For meg beviser dette at vi har offensive medlemmer, som er villige til å satse i et krevende marked.  

Kommer de glade 20-årene

Mange før meg har pekt på hvordan «de glade 20-årene» kanskje er noe vi får oppleve etter pandemien. Dette var en legendarisk tid for motebransjen, både i Europa og Amerika. Alt skjedde etter at spanskesyken herjet fra 1918 til 1920. Like etterpå inntraff en sjelden blomstringsperiode. Kanskje vil koronapandemien legge grunnlaget for både optimisme, skaperkraft og et ønske om å være sosiale, møtes, feste, gå på restaurant og å kle seg vakkert. Jeg vet ikke, men jeg er i hvert fall trygg på dette: Enten 2022 byr på nedstengning eller full åpning, er energien i Texcon stor. Vi står klare for
å møte et fortsatt noe uoversiktlig nesteår.

God jul og et enda bedre 2022!

ARTIKLER