Gode råd for å lykkes med ledelse i butikk

Magny Lien, butikkeier av Lene V på Otta og i Lillehammer, har med årene bygget seg opp et fantastisk team av ansatte. Et team som har sørget for et godt arbeidsmiljø og gode resultater i mer enn ti år. Her deler hun sine erfaringer og tips om butikkledelse.

Av: Chili Publications

Hvordan kan en leder bidra til motiverte og engasjerte ansatte?

Magny Lien har vært eier av klesbutikken Lene V siden 2000-tallet. Før det jobbet hun som butikksjef i ti år. Lien er utdannet bedriftsøkonom og har også utdannelse innen ledelse, og har med tiden opparbeidet seg bred erfaring innen ledelse. Hun vet hva som skal til for å engasjere og motivere sine ansatte, og her deler hun noen av sine gode råd.

– Du må aldri være redd for at dine ansatte kan mer enn deg, for du blir aldri sterkere enn det svakeste ledd, forteller hun.

Alle ansatte må føle eierskap til butikken

ANSATTE: Med tiden har Magny lien opparbeidet seg et team med ansatte som er engasjere og lojale mot butikken og merkevaren. Flere av de ansatte har vært ansatt i mer enn ti år. Foto: Lene V Otta/Facebook

Lien åpnet den første butikken på Otta i 2000, og utvidet senere med en ytterligere Lene V-butikk på Strandtorget i Lillehammer 2003. I dag består de to butikkene av fem faste ansatte og seks ekstrahjelper.

Hva mener du er det viktigste for å se resultater av god butikkledelse?

– Du må ha et lag som jobber sammen mot felles mål. De ansatte er den viktigste ressursen du har, og du er helt avhengig av dem. Som leder er det min oppgave å få det beste ut av hver enkelt ansatt, forklarer hun.

Som leder er det viktig for Lien at alle de ansatte føler seg inkludert og jobber godt sammen, i tillegg til at de føler eierskap til butikken og merkevaren.

– Det er viktig at alle får være med å bygge merkevaren Lene V, og at de har et eierforhold til butikken. De skal være stolte av å jobbe på Leve V, og føle at de er en del av et felleskap. Jeg har i dag positive ansatte som har det gøy på jobb, og som kjenner kundene. Ansatte som alltid er kreative, er i godt humør og som tar tak når det er nødvendig, forteller eieren.

– Jeg inkluderer ansatte rundt valg av annonser, konkurranser, nyanskaffelser, vareplassering, vindusutstillinger og mye annet. Dette bidrar til at alle må tenke over, og gjøre seg opp en mening, om hva vi vil og skal, forklarer hun.

Og det er tydelig at dette er en riktig vei å gå, for flere av de ansatte ved Lene V har i dag jobbet der i over ti år.

– Da jeg startet butikken på Otta, ansatte jeg én person i tillegg til meg selv, og hun jobber i butikken ennå. En av de ansatte ved butikken på Strandtorget startet allerede i 2003, og har i dag vært butikksjef i over ti år.

God ledelse er mer enn delegering

Lien understreker at god ledelse handler om langt mer enn å delegere arbeidsoppgaver og fortelle andre hva de skal gjøre.

– Du må sørge for at alle ansatte er med på og motivert for målene som er satt, og sette opp delmål underveis. Du må sørge for at de ansatte jobber godt sammen, og være en leder som de ansatte setter pris på og blir motivert av. Det er noe du kontinuerlig må jobbe med, for alle har mye å gå på og det er lett å glemme i en travel hverdag, forklarer hun.

Hun oppfordrer butikkeiere til å sette seg litt ambisiøse mål.

– Du må våge å sette deg store mål. Tenk langsiktig, og sørg for å legge planer langt frem. Ha fokus på din egen butikk, fremfor å se på naboen. Tør å ta egne valg, og ikke vær redd for å innrømme at du ikke kan være god på alt. Du kan alltid delegere til noen som er flinkere enn deg selv.

Lien selv har i dag bygget seg opp et team som fungerer utrolig godt, og som alltid hjelper til når det er nødvendig. Hun forteller at det da er viktig å belønne de ansatte for god innsats.

– Har du en dyktig butikksjef, må du ikke være gnien. Skal du på sikt tjene penger, må du unne butikksjefen din en god resultatlønn. Butikksjefen vår på Strandtorget, må ta ansvar for personale, varelager, vaktlister og at alle regler følges opp. Det er en jobb som tar av fritiden, forteller hun.

– Jeg er heldig som har dyktige ansatte, og da er det også viktig med en liten påskjønnelse i ny og ned, som en liten julegave eller bursdagsgave. Alle har behov for å bli husket på og satt pris på.

Facebook og Instagram blir viktigere

SOSIALE MEDIER: Lene V på Otta og i Lillehammer bruker sosiale medier hyppig innen markedsføring, og alle de ansatte bidrar i produksjonen på Facebook, Instagram og Snapchat. FOTO: Lene V Otta/Facebook

Omsetningen ved både Lene V på Otta og på Strandtorget har jevnt gått oppover fra 2000 og frem til 2018, men butikkeieren legger ikke skjul på at det er blitt tøft å drive butikk i Norge.

– Det kommer stadig nye skatter og avgifter, nye regler og forskrifter, og leieprisene på lokaler er blitt tøffe, men det gjelder å følge med, tenke nytt og fokusere på det positive.

Lene V på Otta og i Lillehammer har blant annet jobbet mye med markedsføring gjennom Facebook og Instagram, noe som har gitt gode resultater. I dag har Lene V på Otta nærmere 9000 følgere på Facebook og over 3000 følgere på Instagram. Lene V på Strandtorget har over 6500 følgere på Facebook og 2800 følgere på Instagram.

– Du kan ikke være en leder som teller timer. Å drive butikk i dag er ikke bare en jobb, men en hobby og en livsstil. Jeg bruker mange timer av fritiden min på Facebook og Instagram, som er en viktig del av markedsføringen vår, forteller hun.

Hun har imidlertid klart å engasjere alle de ansatte også her, som legger ut på Snapchat, Instagram og Facebook i løpet av dagen.

– Vi har interesse for ulike kanaler, og det gir oss samtidig en bred synlighet på sosiale medier, sier hun.

Trivsel og glede bidrar til en bedre butikk

For å dyrke frem gode ansatte med personlig dedikasjon for merkevaren og butikken, gjelder det å finne de rette personene allerede ved ansettelse, og etter mange år i bransjen har Lier et godt råd til andre ledere.

– Tenk deg om før du ansetter nye mennesker, og velg gjerne de som er blide og imøtekommende, alt det andre kan læres. Jeg ser på meg selv som en god menneskekjenner, noe som kommer godt med i ansettelsesprosessen, forteller hun.

Når de dyktige ansatte først er på plass, må du hele tiden ha fokus på å kompetanse.

TRIVSEL OG GLEDE: Magny Lien (Nr 2 fra venstre) jobber for å skape en arbeidsplass med stor trivsel, og der de ansatte kan være stolte av jobben sin. FOTO: Lene V Otta/Facebook

– Alle ansatte skal ha gode produktkunnskaper. Har en av de ansatte lært noe nytt og interessant om et produkt, så må du sørge for at denne kunnskapen også blir tildelt alle de andre ansatte.

Hos Lene V er likevel noe av det viktigste trivsel og glede på jobb, og de finner gjerne en god grunn til å feire alt som kan feires.

– Jeg mener det er viktig å ha det artig på jobb, og på Lene V er det mye latter. Vi er en gjeng med jenter som har det moro på jobb, og det tror jeg er nøkkelen til en god butikk. Vi er kjent for å feire det som feires kan, og fokusere på det positive. Hvis vi er på topp-5 en uke eller måned, hvorfor ikke feire med kake og kaffe? Har vi ryddet og gjort om, så feirer vi det også.

– Mitt råd er å fokusere og dyrke det positive. Ta det negative også, men ikke dyrk det.