Hvem skal drive butikken videre


Thomas Vethe mener butikkeiere må gjøre mer for å sikre at butikkene overlever generasjonsskifter.
 

I en by i Østfold starter en mann en klesbutikk på 80 – tallet. Butikken etablerte seg raskt som den beste butikken i byen. Unge kunder og voksne med penger bidro til rask vekst. Da mannen startet, var han i tretti årene. Omtrent samtidig fikk han en datter og en sønn, og da barna ble ungdommer, stod de i butikken og ekspederte. Men det var også alt de gjorde. Da sønnen var ferdig med videregående, begynte han i en matbutikk. Han fikk raskt ansvar, og det gikk ikke mange årene før han ble butikksjef. Nå driver han matbutikken selv. Datteren begynte på BI. Nå er hun markedssjef i en stor bedrift i Oslo. De siste 10 årene har det gått èn vei med klesbutikken – nedover. Nå er mannen 70 og skal legge ned. Han har ingen til å overta, og selv er han for gammel til å snu skuta.

Alt over er diktet opp, men det er inspirert av mange historier fra virkeligheten. Dette er noen av de tristeste og mest unødvendige historiene jeg hører, og innlegget du leser nå, har jeg skrevet fordi jeg av hele mitt hjerte vil at det fremover skal bli færre slike historier i Texcon.

Familiebedrifter overlever ikke generasjonsskifter

En undersøkelse har vist at bare 30 prosent av alle familiebedrifter overlever overgangen fra første generasjon til andre generasjon. Bare 13 prosent overlever overgangen fra andre til tredje. Det er mange grunner til dette, men den aller viktigste er at bedriftseiere er for lite flinke til å delegere, til å overlate ansvar til andre og slippe taket.

Bare 30 prosent av alle familiebedrifter overlever overgangen fra første generasjon til andre generasjon.

Thomas Vethe

Gjør som forsvaret

Jeg har vært befal i heimevernet, og der har jeg lært at i krig skal du lære deg jobben til sjefen din og lære bort jobben din til han som er under deg. Hvis du blir skutt, finnes det en som tar over, og blir sjefen din skutt, står du klar til å overta.

BT: Bedriftsledere er for lite flinke til å delegere og overlate ansvar til andre.

Hvem skal drive butikken videre?

Alle som driver butikk bør ha et svar på dette spørsmålet, og spørsmålet bør stilles lenge før man fyller 50. Det trenger ikke være to streker under svaret, men man bør i hvert fall ha en eller flere kandidater i tankene.

En sann historie

For kort tid siden opplevde jeg et skoleeksempel på god personalledelse. Jeg fikk jeg besøk av en butikkeier, som hadde med seg to unge «up and coming stars». Den ene gikk på en markedshøyskole og fortalte at han skulle jobbe i eierens butikk når han ble ferdig. Den andre hadde jobbet hos en konkurrent, men nå hadde han akkurat begynt hos Texcon-medlemmet. De snakket ivrig og engasjert om kundebehandling og salg, om å bli kjent med de faste kundene og få til mersalg. Gutten som tok en bachelorgrad, sa: «Da jeg begynte i butikken som 16-åring, gjorde jeg det for pengene sin skyld, men nå er det blitt gøy, for nå har jeg kunnskap og ser resultater, og eieren er flink til å coache og engasjere meg». Butikkeieren har fortalt studenten at når du blir ferdig med studiene, skal han prøve å få ham inn som leder i fremtiden. Eieren er i 40-årene, butikken hans går godt, og han tjener penger. Det er nettopp da du må begynne å tenke på hvem som skal drive butikken videre.

Det er spennende å drive sin egen butikk

Når jeg spør butikkeiere om barna skal overta, kommer ofte svaret med et smil, de sier at de ikke unner ungene sine noe så vondt. Det er selvfølgelig riktig at det å drive butikk er en livsstil, som krever at du må jobbe mye. Men du trenger ikke jobbe 60 timer hver uke. Du må kanskje gå på jobb på lørdagen, men så kan du kanskje ta deg fri på mandagen. Og er du god til å delegere og slippe taket, kan det til og med hende at du får litt mer fritid. Dessuten er det sånn at det å drive sin egen butikk er i ferd med å bli populært. Mine barn går på videregående skole og lærer om gründervirksomhet og entreprenørskap. Slike fag fantes ikke da jeg var ung. Nå vil unge gjerne starte, drive og utvikle sin egen bedrift. Og de tenker digitalt og ambisiøst.

Er du god til å delegere og slippe taket, kan det til og med hende at du får litt mer fritid.

Thomas Vethe

Spe på pensjonen

Det jeg grubler på er hvordan skal jeg kan få deg som driver butikk til å bli mer opptatt av at butikken din skal leve videre når du pensjonerer deg, og ikke bare sier: «Nei, da skal jeg legge ned.» Har du ikke lyst til å etterlate deg noe? Har du ikke lyst til å pensjonere deg når du 62 eller 65, og være trygg på at du har funnet noen som kan drive butikken videre? I noen år kan du kanskje spe på pensjonen din ved å være deleier, uten å jobbe. Jeg vil gjerne ha innspill, for jeg vil at Texcon skal beholde sin sterke posisjon og vokse seg enda sterkere lenge etter at jeg er ferdig i denne jobben.  

Du må åpne opp og røpe noen hemmeligheter.

Thomas Vethe

En god gjerning

Hvis du skal finne en som kan ta over, enten det er datteren din, sønnen din, eller en annen junior, må du lære dem opp og investere i dem. Det vil si at du må åpne opp og røpe noen hemmeligheter. Du må lære dem om hva som er viktig i din butikk. Du må lære dem om bruttofortjeneste og gi dem forståelse for kundereisen. Du må dele din kunnskap med dem. Det er selvfølgelig en risiko for at vedkommende blir så flink at han eller hun slutter, men det er det verdt. Hvis du tør satse på noen og opplever at de slutter og får seg jobb hos en konkurrent eller starter som aksjemegler, har du i alle fall utdannet et ungt menneske, og du har gjort noe bra. Så får du heller tenke: «Jeg begynner på nytt, for at jeg vil finne en til.»

Thomas Vethe
Daglig leder

ARTIKLER