Ikke tenk salg – tenk relasjoner

80 prosent av all suksess du har i business skyldes måten du behandler mennesker på.

Absolutt hver eneste dag treffer man folk som vil selge mer. Og nesten like ofte tenker man «selge mer? eller bygge relasjoner?» Altfor mange i tekstilbransjen er opptatt av å selge. Mange ville tjent mye mer hvis de fokuserte mindre på transaksjoner og mer på relasjoner.

Transaksjoner skjer i bankterminalen og lagres i regneark og tabeller i datamaskiner. Der forteller tallene absolutt ingenting om relasjoner.

-Relasjoner finnes mellom mennesker som vil hverandre vel

Thomas Vethe

Relasjoner oppstår mellom mennesker. Personligheter, kjemi og felles interesser spiller inn, og den aller viktigste faktoren er i en relasjon er tillit. Tillit er en følelse, følelsen av å kunne stole på – stole på den andre partens dyktighet, ærlighet og godhet. Relasjoner finnes mellom mennesker som vil hverandre vel.

I Texcon har vi nettopp gjennomført Texcon Event 2023. Dette er en møteplass, hvor målet er å skape sterke relasjoner mellom alle som deltar. Og det unike med eventet er at det ikke bare er medlemmer i innkjøpssamarbeidet Texcon som deltar, men også leverandører. På Texcon event 2023 deltok det 37 tekstilleverandører og 8 infrastrukturleverandører, flere er det dessverre ikke plass til. Disse leverandørene er ikke her for å selge, men for å skape relasjoner. For å møte menneskene i Texcon, for å fortelle om seg selv, men også å lytte og bli bedre kjent med medlemmenes utfordringer, ambisjoner og hverdag. De deltar på alt, også på festen.

-Alt er tuftet på frivillighet og tillit.

Thomas Vethe

Texcon hadde formidabel vekst både i omsetning og lønnsomhet i 2022. Vi tror fullt og helt på at dette først og fremst skyldes at Texcon er basert på frivillighet. Som leder i dette fellesskapet, kan ikke jeg kommandere medlemmer til å gjøre noe som helst. Verken til å kjøpe inn varer eller samarbeide bedre. Alt er tuftet på frivillighet og tillit. Min jobb er å være med på å stake ut en strategi. Deretter handler alt om å sørge for at medlemmene støter på færrest mulige hindringer på vei til målet. Mennesker som kjenner hverandre godt, samarbeider bedre. Når man kombinerer dette med de aller fleste som driver Texcon – butikker for lengst har oppdaget at kunderelasjonene er selve gullet i virksomheten, da blir dette en vinnerformel. Kunden som oppdager at vi som står i butikken for å hjelpe dem, de handler mer, og de kommer tilbake.

PS! Gratulerer til Gabba! På Texcon Event 2023 ble kåret til årets Texcon leverandør. Gabba vinner prisen fordi de er ekstremt gode på kundesupport mot butikkene. Det er slike leverandører som gjør det godt i Texcon. Leverandører som har gode relasjoner til våre medlemmer, og som står på for å gjøre butikkene enda bedre.