Lyst på bedre fortjeneste?

Ett av mine mål for 2022 er å sikre medlemmene enda bedre priser på tjenester som verken påvirker sortimentet eller butikkenes profil

Stadig støter jeg på medlemmer som forteller at de er veldig fornøyd med at Texcon også skaffer konkurransedyktige priser på andre ting enn klær. Mange er fornøyd med tilbudene, men dessverre er det for få som benytter seg av dem. Her har vi et stort potensial. Hvis flere medlemmer bytter til en Texcon-avtale, blir prisene enda bedre. Da styrker vi vår forhandlingsmakt.

Siden alle er fornøyd, men få handler, velger jeg å tro at det er motivasjon og informasjon som skal til for å få flere til å inngå avtaler. Derfor får du nå først litt motivasjon og deretter litt informasjon.

Bedre fortjeneste

Her kommer et godt eksempel på noe du kan gjøre rett etter at du har lest denne artikkelen. Da sikrer du deg bedre fortjeneste på mange av salgene du har i butikken. Det handler om innløseravtalene dine, altså prisen du betaler til kortselskapene når kundene bruker kredittkort. Alle de store bankene tilbyr slike avtaler, og de aller fleste som forsøker å forhandle, ender opp med en pris som er vesentlig lavere enn den Texcon tilbyr sine medlemmer. Det samme gjelder innløseravtaler for kortbetaling på nett. Også her har Texcon en bedre avtale enn den de fleste greier å forhandle seg frem til på egenhånd.

Som leder i Texcon er en av mine oppgaver å styrke vår forhandlingsmakt.

Thomas Vethe

Forhandlingsmakt

Ikke alle avtalene våre er like gode som innløseravtalene. Jeg vet om en kjede som har en vesentlig bedre leiepris på betalingsterminaler enn oss. Denne kjeden har halvparten så mange butikker som Texcon, så hvorfor har de en bedre avtale? Årsaken er enkel. Da denne kjeden signerte avtalen, byttet mer enn hundre butikker leverandør umiddelbart. I Texcon har verken jeg, eller andre som forhandler på vegne av medlemmene, den samme forhandlingsmakten. Vi kan ikke love at hundre butikker vil bytte. Derfor blir avtalen deretter. Jeg mener vi i langt større grad må være villige til å inngå fellesavtaler for ting som verken påvirker klessortimentet eller butikkens profil. Som leder i Texcon er en av mine oppgaver å styrke vår forhandlingsmakt. For at dette skal bli mulig, er det helt nødvendig at flere tar i bruk fellesavtalene.

Texcon-felleskapet har et stort potensial på dette feltet, og vi burde bli flinkere til å ta ut vår totalitetsstyrke. I dag består Texcon-felleskapet av flere butikker enn det de fleste kjedene i Norge kan vise til ved forhandlingsbordet.

Innkjøpskompetanse

Mange av tjenestene vi handler inn er komplekse. For eksempel nettbutikkløsninger. Jeg har sett eksempler på at medlemmer har valgt lokale leverandører med så dårlig økonomi at det er høy risiko for at leverandøren går konkurs. Jeg har også flere eksempler på at lokale leverandører har tilbudt rimelige løsninger, som helt opplagt holder for lav kvalitet. Felleskjøp sparer medlemmene for tid og feilinvesteringer. Vi som jobber på hovedkontoret i Texcon får automatisk svært god oversikt over markedet. Vi erverver oss en betydelig innkjøpskompetanse. Denne kommer deg som medlem til gode. Du slipper å bruke tid på å sette deg inn i hvilke krav du bør stille til tjenestene du handler inn. Fremover er det dessuten slik at vi må satse mer på datadeling. Dette krever at løsningene og tjenestene hver enkelt medlem velger, må være integrerbare med felleskapets løsninger.

Du slipper å bruke tid på å sette deg inn i hvilke krav du bør stille til tjenestene du handler inn.

Thomas Vethe

Informasjon

Jeg avslutter denne artikkelen med å oppfordre alle til å gå på intranettet og gjenoppdage noen av de fellesavtalene dere har tilgang til som Texcon-medlemmer. Det handler om alt fra nettbutikkløsninger, til forsikring, regnskap, mobilabonnement og innløseravtaler. Når det gjelder det siste, så håper jeg at dere gjør noe med dette rett etter at alle har lest denne artikkelen.

Neste gang du tenker på å bytte

Jeg sier ikke at alle skal bytte ut alle leverandørene sine i dag. Men neste gang du er misfornøyd med en leverandør, neste gang du tenker at leverandøren ikke er like godt forberedt på fremtiden som deg, neste gang du får en prisøkning du ikke liker, bytt til en Texcon-leverandør!  Da skaffer du deg ikke bare en god avtale, men du bidrar samtidig til å styrke Texcons innkjøpsmakt. Det tjener alle på.

ARTIKLER