Opp med engasjementet!

– Vinnerkultur er en kultur hvor man lykkes sammen, sier Veronica Larsen i The Assessment Company.

Business people having fun inside office – Entrepreneur and brainstorming concept – Focus on man with grey hair

The Assessment Company jobber med strategi- og organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og rekruttering. Selskapet så dagens lys på Hamar i 2014, og 9 år senere har selskapet kontor flere steder i Norge og Sverige. Veronica Larsen er partner og har vært med helt siden begynnelsen.

­– Hva skal til for å bygge en vinnerkultur?

– Det viktigste er å bli enige om hvilke mål man skal jobbe mot. Deretter handler det om å finne ut hva som skal til for at man skal nå målene. I The Assessment Company jobber vi sammen med våre kunder for å kartlegge de stegene som må til, ofte over en treårsperiode.

– Hvordan hjelper dere kundene med å prestere bedre?

– I første omgang handler det om å avdekke gap. Noen gap tettes ved å gi ansatte nye oppgaver og roller. Andre tettes ved at man trener på å endre og utvikle atferd og kompetanse. I enkelte tilfeller oppdager organisasjonen også at man må rekruttere nye medarbeidere og kompetanse. Vi benytter vår PEOPLE LAB™, som er inspirert av toppidretten, i dette arbeidet. Her får medarbeidere muligheten til å engasjere seg i utviklingsarbeidet. Vi bruker digitale verktøy og videoanalyse for å forbedre treningen og tilpasse individuelle behov.

-For suksess, må man være konkret og virkelig trene på den atferden man ønsker å oppnå.

Veronica Larsen

– I en butikk måler man jo suksess først og fremst i omsetning og slag på kassa …

– Det å vinne betyr ikke nødvendigvis bare å se på kroner og øre, selv om det å jobbe med kultur er lønnsomt. Man bygger også lojalitet og tilhørighet, og skaper tilfredse og engasjerte medarbeidere gjennom å ha fokus på kultur.

Kulturendring

Hva er de vanligste utfordringene som små butikker møter når de prøver å få til en kulturendring?

– Man jobber ikke grundig nok med å identifisere utfordringene og mulighetene. Det er viktig å definere målene, beskrive den kulturen man ønsker å bygge, og videre at selskapet jobber dedikert og målrettet med selve implementeringen. Den virkelige jobben kommer når man skal iverksette endring. For å få suksess, må man være konkret og virkelig trene på den atferden man ønsker å oppnå.  

Larsen mener at det er to forskjellige ting at folk trives på jobb og at de er engasjerte, at den en ikke fører til den andre.

– Det handler med andre ord om å ha stayerevne?

– Vi mener at kultur er ferskvare, det er ikke noe man kan definere nå i 2023, og så sjekker vi inn igjen i 2026. Både kompetanse og kultur er ferskvare – vi må holde det ved like.

-En av mine kjernesaker er at medarbeidere skal få tatt i bruk sine erfaringer, tanker og ferdigheter.

Veronica Larsen

Medarbeiderengasjement er nøkkelen

Larsen forteller at medarbeidertilfredshet alene ikke er nok, vi må også fokusere på medarbeiderengasjement.

– Hvordan får man engasjerte medarbeidere?

– Det handler bl.a. om å involvere og se den enkeltes styrker og ferdigheter. Hvis man ønsker medarbeidere som tar ekstra ansvar, som ser nye muligheter og nye måter å gjøre ting på, er det viktig at man gir dem frihet til å utføre oppgaven. En av mine kjernesaker er at medarbeidere skal få tatt i bruk sine erfaringer, tanker og ferdigheter, og da må ledere være nysgjerrige på hva medarbeideren kan bidra med og sette pris på at de kommer med forslag.

Veronica Larsen er opptatt at man lykkes sammen.

Har du et tips til butikkeiere som føler at ting står litt stille?

– Ta et steg tilbake! Reflekter rundt rikets tilstand i din butikk, i ditt marked og hos dine medarbeidere. Er du der du og butikken ønsker å være? Jeg tror på det å kartlegge og identifisere de gapene man står overfor. Det gjelder både for butikken, men også for lederen selv. Og så er sparring viktig. Du kan bruke oss i The Assessement Company, en kollega eller andre i Texcon. Suksessen starter med at man ser nødvendigheten av å gjøre noe, men like viktig er det at man har lyst til å gjøre noe. For det å bygge en vinnerkultur krever innsats – og det er helt klart verdt investeringen, avslutter Veronica Larsen.