Rigg butikken for fremtiden, tenk digitalt!

I Texcon tror vi på det fysiske kundemøte, på det lokalt eide butikker hvor kjøpmenn er dønn til stede og tar markedsandeler gjennom unikt gode handleoppleveleser, som skapes av en lokaltilpassede varepakker og eksepsjonelt god service. Skal lykkes med dette fremover, må vi tenke digitalt.

Digital samhandling

Alle medlemmene i Texcon er frie kjøpmenn som bestemmer selv. Likevel har vi «digital samhandling» som et strategisk satsingsområde. Det betyr ikke at alle skal gå i takt, eller at medlemmer som er konkurrenter, skal dele data.Det betyr heller ikke at alle skal ha det samme POS-systemet, eller at alle må satse tungt på e-handel. Likevel har vi samhandling som målsetting.

Alle vil ha sluttresultat

Alle ville vel ønsket å få en ordre registrert automatisk i eget POS-system. Alle skulle vel ønske seg å bli varslet før det siste plagget forsvinner ut av butikken.  Mange ville også hatt et ukentlig autoforslag på hva man bør bestille inn til butikken. Noen ønsker også at man kunne sette leverandørene på autobestilling. For å komme dit, kreves det ikke mer arbeid, men det kreves at man bestemmer seg for å jobbe strukturert. Med bedre struktur vil du ikke bare oppnå et bedre salg, men også mindre rutinearbeid, lavere kostnader og vesentlig bedre oversikt og kontroll.

Om vi skal lykkes med å rigge butikkene for fremtiden, må vi tenke digitalt

Thomas Vethe

Ting tar tid

Dette er ikke gjort over natten. Klesbransjen har overraskende lav digital samhandling sammenlignet med andre bransjer i varehandelen. Det har sin naturlige forklaring. Antallet leverandører er stort. Dessuten er klær komplisert å beskrive datamessig. Her handler det både om størrelser, farger, fasonger, stoff, mønstre, opprinnelse og transport, for å nevne noe. Noen leverandører er langt fremme og leverer data med høy kvalitet og i stort monn, mens andre ikke engang har EAN-numre på produktene sine.

Tre viktige områder

Om vi skal lykkes med å rigge butikkene for fremtiden, må vi tenke digitalt. For det første bør vi ha så lik struktur på dataene som mulig. Jo flere medlemmer som har dette, desto bedre vil Texcon sentralt kunne berike dataene, sammenligne og gi hvert enkelt medlem informasjon som gjør det mulig å optimalisere sortimentet. Sagt på en annen måte: Del data med Texcon, slik at vi proakativt kan hjelpe hverandre med å øke salget!

For det andre bør enkeltmedlemmer dele flere data med leverandørene. Dette vil utvilsom bidra til økt salg. Hvis du har 30 leverandører – velg ut fem til ti som du bestemmer deg for å samarbeide tettere med. Gjør du det, vil du oppleve at de gjør sitt ytterste for å sikre sitt salg gjennom din butikk.

For det tredje er det smart å jobbe bevisst med å få en god og riktig kvalitet på kundedata. Slik sikrer du at du kan levere en god kundeopplevelse i alle kanaler.

7 råd som bringer deg nærmere målet

Som leder i Texcon har jeg daglig samtaler med medlemmer om dette temaet. Noen er langt fremme, andre har knapt begynt på digitaliseringen. Her oppsummerer jeg samtalene i syv enkle råd.

1. Bruk leverandørens EAN-numre

Førsteprioritet for alle bør være å bruke leverandørens EAN-numre. Mange har for lengst implementert dette, men det finnes faktisk noen som oppretter sine egne varenumre idet de mottar varene. Da er man den eneste i verden som selger disse varenumrene i Norge, og da reduseres sjansene for å bli synlig på nettet betraktelig. Hvis en kunde befinner seg på Skedsmokorset og leter etter en Gant-skjorte, er det sannsynlig at han bruker Google og søker etter «Gant-skjorten og Skedsmokorset». Ligger butikken din på Skedsmokorset, og du har brukt EAN-numrene til GANT, øker sannsynligheten for at Googles algoritmer finner både skjorta og butikken din. Dette eksempelet er banalt, men både på nett og i POS-systemet bør du bruke leverandørenes artikkelnummer. Slik hjelper du også andre Texcon-medlemmer, når vi fremover skal utarbeide statistikk.

2. Del data med leverandøren

Selv om du er langt unna å ha struktur på vare- og kundedata, er det likevel smart å dele informasjon med leverandører. Vi har mange eksempler på at dette skjer på regnearknivå med stor suksess, mens andre er kommet mye lenger. Det finnes leverandører som går inn i butikkenes POS-systemer, analyserer salget og kommer med råd; «Dette bør du returnere, dette bør du selge i stedet.» Dette er digital samhandling i praksis.

For å få orden på kundedataene, må det være struktur i innleggelsene.

Thomas Vethe

3. Strukurer varemottaket

For å gjøre et skikkelig varemottak, må du ha struktur, med hovedgrupper og mellomgrupper. Dermed får du større oversikt over fortjenesten på forskjellige varegrupper. Dette muliggjør også at du kan bruke kassasystemets forskjellige funksjoner fullt ut.

4. Jobb med kundedata

Tradisjonelt har dette vært Texcon-medlemmenes store styrke. Særlig på mindre steder kjenner våre medlemmer kundene sine. Man har «kundedataene» i eget hodet, vet hva kundene liker, hva de kjøpte sist, kjenner kundens størrelse, og har ofte også dyp kunnskap om den enkelte kundens hverdag og virke. Idet vi beveger oss over på nett blir dette mye vanskeligere – men samtidig også mye enklere, så lenge man bruker kundedata riktig. For å få til dette trengs det en kundeklubb, og dessuten et samtykke fra kunden om at du lagrer kjøpshistorikken. Men har du det, kan du begynne å bruke dette på en positiv måte, for å skape en unik kundeopplevelse. For å få orden på kundedataene, må det være struktur i innleggelsene. Det er dumt å registrere en kunde i en kundeklubb hvis du ikke har telefonnummeret eller e-postadressen. Hvis du heller ikke registrerer om vedkommende er mann eller kvinne, er den registreringen ikke verdt noe. Og for å kunne rekruttere til kundeklubben, må du også en løsning som sikrer at du innhenter og lagrer personopplysninger i henhold til personvernforordringen (GDPR).

5. Begynn i riktig ende

Et godt POS-system med strukturerte data, er en forutsetning for å lykkes med en nettsatsing. Begynn med POS-systemet, deretter kan du lage hjemmeside, og så kan du lage kundeklubb.

6. Begynn i det små

Vi blir aldri ferdig med digitaliseringen. Men heldigvis kan du komme et godt stykke på vei ved å begynne i det små. Begynn med å bruke leverandørens EAN-numre og med å bestemme deg for en struktur i POS-systemet, og for å holde på den. Dette tar ikke lenger tid. Det handler bare om å bestemme seg. Etter hvert vil du begynne å høste resultatene.

7. Texcon kan hjelpe deg

I Texcon ønsker vi å hjelpe deg som medlem med å forberede butikken for fremtiden. I stedet for at hver enkelt finner opp hjulet selv, kan vi bidra og si: «Hvis du følger denne strukturen, vil alle kommer nærmere sluttresultatet fortere.» Dette arbeidet er krevende, men vi er godt på vei.

ARTIKLER