Strategi for framtiden

Texcon hjelper medlemmer med å lage merkevarestrategi for selve butikken. I løpet av to intense dager finner man frem til butikkens DNA og ender opp med et mål og en plan for de neste tre årene.

– De fleste vet at de kan få hjelp av oss med innkjøp, vareutvalg og budsjetter, sier Kristine Cecilie Andersen i Texcon, men det som ikke er like kjent, er at mange nå benytter Texcon til å få orden på sin egen merkevarestrategi. Det er selvfølgelig viktig å ha fokus på vareutvalg og hvilke merker man skal ha i butikken, men det er mye viktigere å tenke på sin egen butikk som en merkevare.

To dagers workshop

– Det handler egentlig om å hjelpe butikkene å legge en strategi for fremtiden, sier Andersen. I løpet av en to dagers workshop lager vi en strategi om hvor butikken skal være om tre år. Da jobber vi ikke med hvilke merker de har inne i butikken, men med selve butikken som merkevare. Jeg får veldig mange positive tilbakemeldinger. Et medlem bestemte seg nylig for å pusse opp butikken og for å henge opp et stort bilde bestefaren som grunnla butikken. Et annet medlem fikk hjelp med verdigrunnlaget sitt. Midt i workshopen sa han: «Vet du hva, Kristine, disse fem verdiene skal henge i hvert eneste prøverom, sånn at vi blir utfordret av kundene.»

Man skal være stolt av butikkens historie og verdigrunnlag, særlig når butikken drives av tredje- eller fjerde generasjon.

Definerer DNA

– Det vi alltid begynner med, er å definere DNA-et til butikken: Hvem er vi? Hvilken identitet har vi? Hvilken personlighet har vi? Hvem er kundene? Hvem er de faste kundene? Hvilke kunder er det vi mangler? Deretter går vi videre og ser på hvilken posisjon de har i sitt marked. Hvor står de hen? Hva er profilen på butikken? Er vi der vi skal være?

Definerer verdier

– Deretter går vi inn og ser på verdiene til butikken. Det er interessant, og jeg er veldig opptatt av dette. Man skal være stolt av butikkens historie og verdigrunnlag, særlig når butikken drives av tredje- eller fjerde generasjon

På et eller annet vis må vi fortelle kundene hvem vi er, hva vi står for.

SWOT-analyse

– Vi gjennomfører også en SWOT-analyse. (SWOT er en forkortelse for strength, weakness, opportunities og threats.) Denne enkle analysen bidrar til at man i større grad greier å se butikken sin utenfra. SWOT-analysen gjør det også lettere å sette opp konkrete mål. Man finner typisk ut hvilke fokusområder man skal ha de neste årene. Dette leder gjerne også til en ny strategi for sosiale medier. På et eller annet vis må vi fortelle kundene hvem vi er, og hva vi står for. Det vi poster på sosiale plattformer må gjenspeile den fysiske butikken.  Det er jo den som er det viktigste.

Konseptutvikling

– Alle i denne bransjen er opptatt av merker, men når jeg sier «Vet du hva, glem brands nå. Det viktigste nå er navnet på butikken», da slipper de ofte opp litt og får et annet fokus. Så går vi inn og ser på butikkonseptet. Jeg har opplevd medlemmer som sier: «Å, shit, vi må pusse opp butikken.» Og jeg har svart: «Ja, det må dere. Den er verken riktig eller tidsriktig. Skal den leve fremover, må dere gjøre noe med butikken.»

De butikkene som har en tydelig og sterk merkevare, de overlever alle tider, så lenge de er tro til navnet sitt.

Brukes overfor samarbeidspartnere

– Jeg anbefaler også de som har vært gjennom denne prosessen å bruke resultatet som et verktøy overfor leverandører og andre samarbeidspartnere. Man står sterkere og viser at man er mer business-minded og profesjonell når man har en plan for fremtiden.

Merkevare er viktig

– De butikkene som har en tydelig og sterk merkevare, de overlever alle tider, så lenge de er tro mot navnet sitt, sier Kristine Cecilie Andersen. Hvis du ikke har en plan, går det innmari fort den gærne veien. Det har jeg sett flere eksempler på. Ut fra min erfaring fra bransjen kan jeg si at det å lage en klar og tydelig merkevarestrategi er det viktigste du kan gjøre for å ruste deg for fremtiden.