Texcon dyrker mangfold


I Texcon har vi 194 unike medlemmer, som eier 300 unike butikker, med like mange unike konkurransesituasjoner, driftsplaner, markedsplaner og ambisjoner. I sum er vi den ledende samarbeidsgrupperingen for motebutikker i Norge. Vårt nye, fjerde strategiske kjerneområde er sosial samhørighet.

Ifølge en ordbok betyr samhørighet en «følelse eller tilstand av nært felleskap med noen». Nå har vi akkurat hatt en medlemssamling i Texcon, og jeg kan bekrefte at definisjonen stemmer med virkeligheten. Texcon er et nært felleskap, og sosial samhørighet stemmer enda bedre. Texcon består av en gruppe mennesker som kjenner hverandre, og som samles for å gi hverandre hjelp og støtte.

Ikke sentralstyrt

Når en kjede møtes til samling, er ofte kjedeledelsens mål å få butikkdriverne til å gå bedre i takt. Takten har man tenkt ut sentralt; driftsmodellen, sortimentet, markedsføringen og den optimale kundeopplevelsen. Slik er det ikke i Texcon. Texcon er ingen kjede, og dette er også en av de viktigste årsakene til at Texcon seiler i medvind, med noen av de mest lønnsomme motebutikkene i Norge om bord. 

I Texcon får du et sosialt nettverk, som gjør at du utvikler deg.

Thomas Vethe

Mangfold er nøkkelen til suksess

Alle butikker i Norge har forskjellige konkurransesituasjoner. Alle har forskjellig beliggenhet og kundegrunnlag, og alle har forskjellige konkurrenter. I Texcon har vi dessuten forskjellige eiere med forskjellige interesser, evner og ambisjoner. Likevel samarbeider vi om hvordan vi skal bygge vår markedsposisjon, og om hvordan vi kan styrke hverandre. I Texcon får du et sosialt nettverk, som gjør at du utvikler deg. Du møter medlemmer fra alle regioner av Norge, med ulike historier og erfaringer. Du får venner, og du får utfordret deg selv og din egen læring, fordi du snakker med andre som du kjenner godt.

Samarbeid med leverandører

I fremtiden skal vi samarbeide enda bedre. For det første skal vi samarbeide tettere med leverandørene. Fremover vil vi ha samlinger hvor butikkeiere og leverandører kan dele kunnskap, bygge relasjoner og lære av hverandre.  

Et annet viktig strategisk kjerneområde er digital samhandling.

Thomas Vethe

Digital samhandling

Et annen viktig strategisk kjerneområde er digital samhandling. Vi skal oppnå langt mer effektive prosesser og bidra til at alle får økt innsikt. Denne digitaliseringen vil bidra til økt lønnsomhet for alle som deltar. Også her handler det om samhandling som treffer både leverandør og butikk

Fremover vil Texcon ha samlinger hvor butikkeiere og leverandører kan dele kunnskap, bygge relasjoner og lære av hverandre.

Frivillighet

Texcon er tuftet på frivillighet, og skal en slik gruppering, med så mange individuelle, sterke personer, klare å samarbeide, må vi også ha koblinger sosialt. Det handler om å kjenne hverandre så godt at man frivillig velger å dele informasjon og være rådgivere og støttespillere for hverandre. Mitt mål er å skape så attraktive møteplasser at samtlige medlemmer engasjerer seg fordi de opplever at dette styrker butikkene de selv eier.