Texcon er miljøfyrtårnsertifisert!

I løpet av det siste året har Texcon satt bærekraft høyt på agendaen. Nå er en viktig milepæl passert. Hovedkontoret er sertifisert som Miljøfyrtårn.

– Vi er kommet dit i tekstilbransjen at vi må slutte å snakke og begynne å gjøre noe, sier daglig leder Thomas Vethe, som understreker at sertifiseringen bare er først trinn i en omfattende bærekraftstrategi som Texcon vedtok i 2021.

Dokumentert miljøinnsats

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon. Gjennom sertifiseringen får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøfyrtårnsertifiserte butikker

Texcon vil i løpet av 2022 innføre en ordning som tilrettelegger for at medlemmene kan Miljøfyrtårn-sertifisere sine egne butikker.

– Texcon er ingen kjede, og siden samarbeidet er tuftet på frivillighet, var det selvfølgelig viktig at hovedkontoret gikk foran, sier Vethe. – Fordi vi nå har vært gjennom sertifiseringsprosessen og har samarbeidet tett med Miljøfyrtårn, er vi kommet i en posisjon hvor vi nå kan forenkle og tilrettelegge for at våre medlemmer kan ta riktige, konkrete skritt for å bli mer bærekraftige.

Alle kan begynne nå

Morten Bratterud har ledet prosessen med miljøfyrtårnsertifiseringen hos Texcon. Han forteller at Texcon nå vil lage maler, som gjør det mulig for medlemmene å forberede seg på egen sertifisering. For eksempel vil medlemmene få tilgang til en riktig utfylt HMS-håndbok, personalhåndbok og en anbefaling om kildesortering.  

– På denne måten kan medlemmer som bestemmer seg for å sertifisere seg, forberede seg, slik at de kan si: «Vi er ikke sertifisert, men vi er i gang», sier Bratterud, som forteller at planen er å kjøre pilotprosjekter med noen butikker før sommeren, og at de sammen med Miljøfyrtårn vil utvikle en pakke som vil være klar for butikker som ønsker å sertifisere seg i løpet av tredje kvartal.

Samarbied med Handelens Miljøfond og Fretex

Texcon samarbeider også med Handelens Miljøfond, som jobber med å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og redusere forbruk av plastbæreposer. Vethe oppfordrer enda flere av medlemmene til å inngå avtale med Handelens Miljøfond. Han forteller at Texcon i løpet av kort tid også vil ha på plass en returavtale i samarbeid med Fretex.

Bærekraftig produksjon

Vethe understreker at tekstilbransjen har en meget stor jobb foran seg. Sentralt har Texcon nå fokus på det som vil bli et stort løft for alle medlemmene. I 2023 vil nemlig Texcon innføre et krav om at samtlige leverandører informerer om sin bærekraftsatsing. De vil bli bedt om å fremlegge sertifikater og annen dokumentasjon for sin virksomhet og sine ulike kolleksjoner. Texcon vil gjøre denne informasjonen lett tilgjengelig for sine medlemmer.

Den 1. juli trer Åpenhetsloven i kraft. Loven gjør at 8000 store norske virksomheter må gjøre aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter i sine verdikjeder. Loven vil gjøre det enklere for forbrukere å finne ut hvordan produktene de kjøper er produsert.

­– Selv om våre medlemmer er så små at de ikke omfattes av loven, vil de påvirkes indirekte, fordi bevisste forbrukere vil forvente at butikkene kan dokumentere at varene de selger er produsert på en forsvarlig måte. Derfor er det svært viktig å sette fokus på dette nå, sier Vethe.

Politiske løsninger

– Skal tekstilbransjen komme nærmere målet om bærekraft, må kundene velge klær som er bærekraftig produsert, og dessuten krever det at de velger klær som varer lenger. For å oppnå dette trengs det også politiske løsninger. Her samarbeider vi med Virke, som er en pådriver og rådgiver som jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, avslutter Vethe.