The Texcon Way of Doing Business

Det går bra i Texcon. Vi vokser. Medlemmene tar markedsandeler, og vi har tidenes topplinje. Frivillighet, dyktige eiere som er dønn til stede, et godt sortiment tilpasset den lokale konkurransesituasjonen og god kundeservice bidrar til at vi siden 2019 har tatt 1,8 prosent markedsandel i et marked på rundt 30 milliarder. Det er imponerende. 

AV: Suburbia

Nesten uansett hvem jeg møter i Texcon, er det én ting alle tror på og snakker om: Skape gode kundeopplevelser.

Og alle vet at det handler om noe ganske annet enn å pushe varer. Gode kundeopplevelser skapes når man virkelig bryr seg om kunden. Når man vier kunden oppmerksomhet, interesse og viser engasjement. Når den gode kundeopplevelsen er på plass, blir det ikke bare handel én gang, men mange ganger.

Texcon Event 2022 gikk av stabelen 30. – 31. mai på X Meeting Point på Hellerud. Her møtte vi 36 leverandører, som heller ikke pushet varer, men som var der for å vie 155 texconere oppmerksomhet, interesse og engasjement, og leverandørene ble møtt med det samme – fra oss i Texcon; oppmerksomhet, interesse og engasjement.

De gode kundeopplevelser skapes når man virkelig bryr seg om kunden.

Thomas Vethe

En texconer jeg snakket med i løpet av eventet sa: «Så deilig å kunne møte leverandører uten å føle at jeg måtte kjøpe noe.» Alle har vel opplevd kjøpepress i et show room.

Selv om ingen leverandører pushet varer, var det likevel og i aller høyeste grad business det som foregikk på Hellerud. Og selvfølgelig handlet det om salg. Men dette var salg som startet i den andre enden. Det handlet ikke om å pushe varer, men om å bli kjent og skape relasjoner. Leverandørene ga oss gode kundeopplevelser. Og vi ga leverandørene gode leverandøropplevelser.

Under middagen opplevde jeg å få tommel opp av en leverandør som sa: «Dette var en veldig bra samling, dette trengte vi. Dette gjør at vi kan jobbe med våre kunder på en mer effektiv måte.»

Leverandørene som deltok, opplevde at det var nyttig å treffe både potensielle og eksisterende kunder for å kunne presentere det de gjør utenom bare å levere produkter. De kunne for eksempel snakke om bærekraft og om oppfølging. De fikk anledning til å vise bredden i det de driver med, og de fikk bygget relasjoner.

En annen leverandør ga følgende tilbakemelding: «Dette var en veldig, veldig bra dag, dette var et bra konsept.»

En tredje sa: «Med den speed datingen jeg har fått nå i løpet av en dag, blir det 14 dagers mindre reise neste år.»

Leverandørene som deltok, opplevde at det var nyttig å treffe både potensielle og eksiterende kunder for å kunne presentere det de gjør utenom å levere produkter

Thomas Vethe

Under middagen snakket jeg litt med en av foredragsholderne, Pellegrino Riccardi. Vi snakket om at svært mye av det som skjer i en klesbutikk handler om følelser. Jeg sa at det også er slik mellom leverandører og butikker, og påstod at det er 50 prosent magefølelse. Da svarte han: «Det er jeg faktisk helt enig i. Business-to-business-markedet styres mye mer av følelser enn det folk vil innrømme, mye, mye mer.»

Jeg sier ikke at alt heretter skal handle om føleri. Tvert imot. Jeg mener at alle vi i Texcon har mye å hente på å bli enda mer businessorienterte og profesjonelle. Men da snakker jeg ikke bare om penger. Da snakker jeg om kommunikasjon, åpenhet, ærlighet og direkthet. Da snakker jeg om å videreutvikle samarbeidet mellom leverandører og butikker.

I strategidokumentet til Texcon finnes det en slide som sier «Strategiske fokusområder 2022 – 2025». Der, helt øverst, rett ved siden av punktet «Øke antall medlemmer» står det «Styrke leverandørsamarbeidet». I det samme dokumentet står det at et av våre strategiske kjerneområder er sosial samhørighet. Likevel er alt dette bare strategi – en teori om hvordan vi skal lykkes.

På Texcon Event 2022 fikk 155 texconere og 36 leverandører oppleve hva dette innebærer i praksis.

Nå skal vi evaluere arrangementet, så skal vi videreutvikle og forbedre. Minst 15 prosent bedre hver gang er mitt motto.

Til dere texconere som ikke hadde anledning til å komme, men som kommer neste år, vil jeg også fortelle at vi i tillegg til speed datingen hadde spennende og relevante foredrag om samarbeid, bærekraft og det å våge å forandre seg.

Dessuten hadde vi en fantastisk kveld og natt – en bra middag med bonding og sosialt samhørighet.

Velkommen til Texcon Event 2023!