Trender og tips for sosiale medier i 2022

Gir dine sosiale kanaler ønsket effekt? Det har aldri vært enklere å dele innhold i sosiale kanaler. Samtidig har det aldri vært vanskeligere å nå gjennom med et budskap. Her er gode tips for å lykkes med sosiale medier i 2022.

AV: Chili Media

Det har aldri vært enklere å dele innhold i sosiale kanaler. Samtidig har det aldri vært vanskeligere å nå gjennom med et budskap og engasjere en ønsket målgruppe.

Bare på Facebook scroller den gjennomsnittlige forbruker seg gjennom 90 meter med varierende innhold hver eneste dag, og blir eksponert for over 5000 reklamebudskap.

«Alle» er på sosiale medier i dag. Det betyr at det er desto viktigere å lage innhold som sørger for at din målgruppe stopper opp. Innhold som vekker oppmerksomhet, som er relevant, aktuelt og interessant.

Her er noen gode råd på veien for å lykkes med akkurat det.

SOSIALE MEDIER: Hva ønsker du at din merkevare skal være? For hvem? I hvilke kanaler?

Start med en god strategi for dine sosiale kanaler

Det kan være fristende å gå rett på innholdsproduksjon og dele litt innhold nå og da, men en god innholdsstrategi vil gjøre jobben langt enklere – for deg selv, men også for andre ansatte når du selv kanskje ikke har tid.

En god innholdsstrategi tar utgangspunkt i:

 • Visjon og verdier: Hva skal din bedrift være for kundene sine?
 • Konkurransefortrinn: Hvorfor velger kundene dine deg?
 • Målgruppen ønsker og behov: Hva kan du hjelpe kundene med?
 • Markedet: Hvor er det ledig plass, og hva kan du gi kundene som ingen andre gjør?

Ved å utforske og besvare disse spørsmålene skaper du gode retningslinjer og rammer for alt innhold som deles i sosiale medier, og du utarbeider en identitet som blir gjenkjennelig for målgruppen og dine kunder.

Uansett hva du skal produsere eller publisere så vil identiteten hjelpe deg å vinkle innholdet på riktig måte:

 • Hva skal vi være?
 • For hvem?
 • I hvilke kanaler?
 • Med hvilken effekt?

Med en god innholdsstrategi i bunn vil du se at gode ideer raskere kommer til dere, og at det blir enklere å delegere produksjon og publisering mellom alle ansatte.

Planlegging og suksesskriterier

For videre produksjon gjelder det å skape innhold som er i tråd med de grunnleggende premissene for sosiale medier.

10 tips som hjelper deg å lage godt innlegg i sosiale medier:

 • Vær tro mot målgruppen din
 • Skap varierende innhold
 • Vær personlig, vis følelser og by på dere selv
 • Vis mennesker – mennesker vil se andre mennesker
 • Snakk med målgruppen – sosiale kanaler er sosiale
 • Lag innhold som vekker følelser
 • Relevant og aktuelt – hva skjer akkurat nå?
 • Del kunnskap – husk at du har ekspertise
 • Svar på alle henvendelser – alltid
 • Benytt deg av virkemidler/teknologi i kanalen

Sett av tid til å planlegge for sosiale medier. Hvor ofte skal dere publisere, hva skal dere formidle, hva er målet for hvert av innleggene, hvem skal produsere innholdet og hvem skal publisere det?

Lag en publiseringsplan for to uker, én måned eller 1-3 måneder av gangen (avhengig av hva som passer deg best) der du har en klar plan.

FØLG MED: Husk å følge med på hva som fungerer og hva som ikke fungerer , og juster publiseringsplan etter det.

Trender og tendenser for sosiale medier i 2022

Sosiale medier er stadig under utvikling. I Norge er det fremdeles Facebook, Instagram og Snapchat som ifølge Ipsos blir hyppigst brukt på daglig basis, etterfulgt av YouTube, TikTok, LinkedIn, Twitter og Pinterest.

Tallene endrer seg noe fra år til år, men er generelt ganske stabile. Innholdet derimot, endrer seg i større grad. Her er noen av trendene og tendensene for de kommende årene:

Troverdighet i fokus:

Kommunikasjonen blir mer personlig. Troverdighet, personlighet, imøtekommende og realistisk kommunikasjon som bidrar til interaksjon er i fokus.

Fremme kjerneverdier: 

Stadig flere merkevarer bruker sin stemme og synliggjør standpunkt og verdier knyttet til både legning, etnisitet, kroppstyper og politikk. 

VERDIER: Synliggjør dine gode verdier og standpunkt i sosiale medier. Det gir din merkevare og butikk personlighet og troverdighet.

Flyktig innhold øker:

Siden innhold i stories og reels forsvinner etter en stund, fanger det lettere oppmerksomheten til publikum. De største kontoene på Facebook og Instagram publiserer i gjennomsnitt 6,9 stories i måneden, og det er forventet å øke.

Brukerskapt innhold:

Brukergenerert innhold viser mangfold og bygger opp om troverdigheten til avsenderen/merkevaren.

Kundeservice:

Sosiale medier er skapt frem for å kommunisere med hverandre, og stadig flere forbrukere tar derfor kontakt for kundeservice. Det er forventet at antall merkevarer som tilbyr kundeservice i sosiale medier vil mangedobles.

Shopping:

Covid-19 har endret handlemønstrene våre og igjen åpnet opp for konsepter som TV-shop, men i nytt format: sosiale medier. Shopping i sosiale medier er forventet å fordobles i tiden fremover.

Live streaming:

Delta digitalt – et annet konsept som ifølge ekspertene er kommet for å bli etter pandemien. En ser det allerede i form av gaming-plattformer som Twitch, men forventer at det vil komme sterkere også i retail-bransjen.

Rask kunnskap:

Innhold som bidrar med kunnskap, nytte og gode tips, og som raskt kan bli konsumert – såkalt snackable content, blir viktigere for å vekke oppmerksomhet og skape engasjement. Her er det viktig å anerkjenne egen kunnskap, og bruke sosiale medier for å dele den på riktig måte.