Butikken som merkevare

Butikken som har en tydelig og sterk merkevare, overlever alle tider. I Texcon kan du få hjelp til å utvikle merkevarestrategi for selve butikken.

Stadig flere av våre medlemmer benytter seg av muligheten for å få hjelp med å utvikle en strategi for fremtiden.

To dager workshop

Workshopen starter med en dyptpløyende analyse hvor vi sammen stirrer på nåsituasjonen, ambisjonene for fremtiden, styrker, svakheter, muligheter og trusler. Deretter formulerer vi sammen et fremtidskart hvor vi definerer mål, verdier og vårt viktigste kundeløfte.

Etter denne prosessen kan også Texcon hjelpe til med å formulere en plan for de neste årene og – ikke minst – med hvordan de nye tankene kan materialisere seg i et fornyet butikkonsept.

HMS og kontrakter

Texcon kan hjelpe deg med hvordan du fyller ut HMS-permen og hvordan attelseskontrakter bør utformes. Vi bruker også mye tid på medlemmer som ønsker hjelp med å kvalitetssikre leiekontrakter.