En bærekraftig motefremtid

For å oppnå en bærekraftig motefremtid kreves det store endringer både i produksjon, transport, forbruksmønstre, holdninger og verdier. I denne sammenheng er Texcon en liten aktør. Likevel har vi et stort ansvar, som har store muligheter for å bidra til mer bærekraft.

Miljøfyrtårn

I løpet av første kvartal i 2022 vil Texcon Miljøfyrtårn-sertifisere vårt hovedkontor. Dermed forplikter vi oss til å jobbe mot å være en bærekraftig og miljøvennlig virksomhet. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Innen utgangen av 2022 innføre en ordning som tilrettelegger for at våre medlemmer kan Miljøfyrtårn-sertifisere sine egne butikker.

Handelens Miljøfond

Texcon er medlem av Handelens Miljøfond, som støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer. Handelens Miljøfonds midler kommer fra medlemmene, som betaler en kontingent per plastbærepose de kjøper eller selger i Norge.

Fretex

Texcon ønsker å jobbe for at alle plagg får et så langt liv som mulig. Derfor har vi inngått en returavtale med Fretex. Denne ordningen gjelder for klær vi ikke selger. Klærne blir enten resirkulert, gitt bort eller solgt videre til inntekt for veldedig arbeid. Noe går også til energiproduksjon.

Bærekraftig produksjon

Selv om Texcon ikke produserer klær, kan vi bidra til bærekraftig produksjon gjennom å stille krav til leverandører og gjennom å påvirke forbrukerne til å foreta gode innkjøp. I løpet av 2023 vil samtlige av våre leverandører måtte dokumentere sin bærekraft Denne dokumentasjonen vil bli tilgjengelig for våre medlemmer.