Innkjøpssamarbeidet er selve grunnmuren

Innkjøpssamarbeidet bidrar til en betydelig effektivisering og økt lønnsomhet for medlemmene i Texcon.

Enklere hverdag

Uten Texcon ville hvert medlem brukt 80 prosent mer tid på fakturaer. I 2021 mottok Texcon 146 000 fakturaer fra
leverandører mens vi bare videresendte i underkant av 29 000 samlefakturaer til butikkene. Antallet fakturaer reduseres med andre ord med mer enn 80 prosent. Dette innebærer en
betydelig tidsbesparelse.

Svært gode betalingsbetingelser gir økt fortjeneste

Et av hovedfokusene for Texcon er å forhandle frem gode kontantrabatter på vegne av medlemmene. Dette sørger for at du som medlem får en oversiktlig økonomi, hvor du også kan hente ut betydelige rabatter.