Texcon AS personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. For Datatilsynet er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen

Behandlingsansvar

Texcon er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Texcon er behandlingsansvarlig for. Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på post@texcon.no.

Når samler Texcon inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:
• Du har sendt oss en henvendelse eller klage
• Du har meldt deg på et arrangement eller konkurranse
• Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
• Du er journalist og har tatt kontakt med oss for en uttalelse
• Du besøker vår hjemmeside www.texcon.no
• Du søker medlemskap i Texcon

Tilleggopplysninger som blir behandlet for medlemmer
Opplysningene under blir kun samlet inn etter skriftlig/muntlig samtale med oss via telefon/epost.
• Eier eller ansatt i butikk
• Butikknavn
• Postnr. og poststed
• Telefonnummer
• Organisjasjonsnummer
• Butikktype (herre, dame, barn)

Texcon har i dag en IKT-driftsmodell der vi drifter en stor del av våre systemer selv, men der vi også har overlatt driften av noen systemer til eksterne parter. Der vi drifter selv, bruker vi også eksterne konsulenter. Alle våre leverandører er forpliktet til å jobbe fra Norge, og i de tilfellene data flyttes ut av våre egne servere, lagres dette på servere i Norge.

Besøk på våre nettsider

Informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Texcon vil dessuten i fremtiden bruke informasjonskapsler for å analysere bruken av våre nettsider.

Nettstatistikk
Vi bruker Google Analytics på nettsiden vår. Det er et analyseverktøy levert av Google. Det samler inn data for eksempel på antall besøkende, hvilke sider brukeren klikker på, hvor lenge besøket varte, hvilke nettleser som ble brukt og hvilken lenke brukeren fulgte før de landet på texcon.no. All data som blir samlet er anonymisert og vi kan derfor ikke knytte den til spesifikke personer. Data som er samlet av verktøyet for hver besøkende blir automatisk slettet etter 26 måneder.

Vi bruker dette analyseverktøyet for å forbedre nettsiden vår.

For mer informasjon, se Googles retningslinjer for personvern (https://policies.google.com/privacy?hl=no)

Cookies: _ga, _gat, _gid

Statistikk fra webserver
Texcon benytter logger fra vår webserver for å generere statistikk over besøk på texcon.no. Denne statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Informasjonen inneholder forskjellige variabler, som hvilken side du har besøkt, hva du har søkt på i vår søkemotor, dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din. Webserveren sletter umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym. Denne informasjonen kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på våre nettsider.

Saksbehandling, henvendelser og personvernombud

Behandling av personopplysninger i forbindelse med søk om medlemskap, leverandør samarbeid eller lignende
Når Texcon har henvendelser til behandling, for eksempel søknad om medlemskap, eller du kontaktet oss angående leverandør samarbeid, tar vi vare på personopplysninger for å kunne ivareta våre oppgaver. Vi behandler blant annet kontaktinformasjon og eventuelt annen informasjon som er nødvendig for å kunne løse våre oppgaver. Det kan inkludere opplysninger som, kontaktinfo, kreditt opplysninger, regnskapsinformasjon. Dersom vi stiller deg spørsmål i en sak, vil vi si fra hvis det foreligger en rettslig plikt til å gi oss opplysninger.

Telefon
Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte hos Phonero, vår leverandør av telefonitjenester. Loggen lagres i tre måneder. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen (se over om saksbehandling). Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Loggen lagres for å kunne følge opp telefonsamtaler ved behov, for eksempel for å ringe opp personer som har kontaktet oss for å gi presiseringer eller be om mer informasjon. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigede interessen er å kunne følge opp telefonsamtaler ved behov.

E-post
Vi benytter e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver. E-post vi har mottatt skal slettes når de ikke lenger er nødvendige for vår daglige oppgaveløsing. I praksis innebærer dette at slik e-post vanligvis ikke skal lagres lenger enn omtrent ett år.

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare for å sikre integriteten, konfidensialiteten og tilgjengeligheten i våre systemer som behandler personopplysninger.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til post@texcon.no eller brev til:

Texcon AS
Sjølyst plass 3
0278 OSLO

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss.