Fem år i felleskap

For noen dager siden var det en som spurte meg hvor lenge jeg har vært i Texcon. Da oppdaget jeg at allerede har vært her fem år. Tiden går fort i lystig lag, og sannheten er at jeg storkoser meg. Det er flere grunner til det, men den viktigste er Texcons fjerde strategiske satsingsområde, som er sosial samhørighet.

Ekte felleskap kultur

Mange bedrifter har besluttet at de skal ha verdier som handler om felleskap. Men det hjelper ikke at det står: «Vi heier på hverandre» i en årsrapport, hvis det er spisse albuer som er den rådende metoden. Det hjelper ikke at et møterom heter «Samhold», når det er frykt som preger kulturen. I Texcon er felleskapskulturen ekte, og den er en av våre store styrker.  

Felleskapet går langs mange akser, men den aller viktigste, er den som går mellom butikkeiere. Det at frittstående butikkeiere og drivere møter hverandre, snakker sammen, skaper relasjoner og vennskap, det er gull verdt. Fellesskapet fungerer nemlig som en katalysator for økonomisk ytelse, innovasjon og forhandlingskraft.

Les også: Om Texcon

Nettverksøkonomi

Harvardprofessoren Yochai Benkler ga i 2006 ut boken The Wealth of Networks. I denne boken fremhever han at verdiskaping i det 21. århundre i stor grad er drevet av evnen til å danne og dra nytte av nettverk. Her er Texcon et glitrende eksempel. Vi har en kultur som ikke bare fremmer samarbeid og sosial samhørighet, men vi har gjort dette til en hjørnestein i vår strategi. Det å dyrke sosial samhørighet og felleskap er en potent driver for suksess.

Økt innovasjon og problemløsning

Texcon-modellen fremmer åpen og direkte kommunikasjon, noe som helt opplagt stimulerer til nytenkning, læring og bedre beslutningstaking. Det er mange eksempler i Texcon på medlemmer som ringer hverandre, tekster hverandre og møtes, og som aktivt bruker nettverket til å bli bedre.

Forbedret kundeservice og lojalitet

Sosial samhørighet og felleskap handler ikke bare om hvordan medlemmer samarbeider. Min opplevelse er at denne kulturen også gjennomsyrer butikkene. Petter Ekjord i 4Men sa i et intervju for et års tid siden at «Når du kommer inn i en butikk merker du med en gang om det er god energi, og om de ansatte har det bra med hverandre.» Jeg opplever i aller høyeste grad at vi har drivere som dyrker sosiale interaksjoner og felleskap blant medarbeidere. Dette bidrar ikke bare til bedre jobbtilfredshet, men det fører også til høyere kundetilfredshet og lojalitet.

Støtte og rådgivning i usikre tider

I en tid med rask endring og uforutsigbarhet, kan sosiale nettverk også være en viktig kilde til støtte og rådgivning. Texcon-medlemmenes evne til å komme sammen og dele innsikt, utforske muligheter og finne løsninger på utfordringer kan være avgjørende for å navigere i denne usikkerheten.

Forbedret forhandlingskraft

Helt siden starten har vi selvfølgelig skapt et felleskap for å kunne forhandle bedre innkjøpsbetingelser, redusere kostnader og øke marginer. Men i Texcon har vi også utvidet vår nettverksstrategi til å omfatte leverandører. Bedrifter som effektivt integrerer sine leverandører i sin verdikjede, drar nytte av økt operasjonell effektivitet. Når bedrifter og deres leverandører deler unik, spesialisert kunnskap, kan det gi begge parter en konkurransefordel. Det fører til forbedret forståelse og samarbeid, og reduserer både transaksjonskostnader og risiko. Ved å bygge sterke, tillitsfulle forhold til våre leverandører, kan vi sikre bedre handelsvilkår og forbedre vår evne til å håndtere fremtidige utfordringer.

God sommer

En tredje viktig form for felleskap i Texcon er det som finnes mellom medlemmene og oss på hovedkontoret. Vi setter umåtelig stor pris på de gode samtalene, som handler om felles utfordringer og muligheter. Vi er takknemlige for at vi får lov til å jobbe for dere. Og akkurat nå, skal jeg hilse fra alle her på kontoret og ønske dere en god sommer.

Thomas