Hvordan går det nå?

– Det går bra, og det kommer til å gå enda bedre fremover hvis vi bruker like mye energi på butikkene, som vi har brukt på nettbutikkene under pandemien, sier daglig leder i Texcon, Thomas Vethe.

Thomas Vethe har vært daglig leder i Texcon siden februar 2018

Vethe gleder seg over at alle Texcon butikker nå har åpnet igjen. Han forteller om optimisme, gode junitall og forventninger om en god sommer. Samtidig skryter han av innsatsen under pandemien. Mange snudde seg fort rundt og tilpasset seg den nye konkurransesituasjonen.

– Men helt rosenrødt er det vel ikke?

– Å drive klesbutikk er som å drive ferskvarebutikk, og det er klart at det er veldig mange som har brent inne med dyre vintervarer. Jeg mener at myndighetene bør komme opp med en kompensasjonsordning for tapte varelagre.

– Men nå er vi vel snart tilbake til slik det var før pandemien?

– Det er nettopp det jeg er så opptatt av at vi kanskje skal unngå! Jeg tenker at vi fremover skal til en situasjon hvor mange flere av våre medlemmer gjør det vesentlig bedre enn kjedene. Mange Texcon-medlemmer har hatt en enorm økning i netthandelen. Dette skyldes at de har vært flinke til å tilpasse sortimentet og promotere produkter som folk vil ha. Mange har også vært utrolig aktive på Instagram og Facebook. Her har mange fått vist frem sin egen identitet og solgt klær gjennom å poste flere ganger i uken. Mange har hatt livesendinger og mange har bydd på seg selv og bidratt til at kundene virkelig har fått lyst til å klikke på varene og hente dem i butikken.

– Er ikke dette kjempebra?

– Jo, det er helt fenomenalt. Det viser hvilken kundelojalitet frittstående klesbutikker klarer å skape. Våre medlemmer greier å tilpasse seg sitt lokalmarked mye bedre enn de store kjedene. Nå er det imidlertid på tide å rette fokuset mot selve butikken igjen.

– Så du tror ikke at netthandelen er kommet for å bli?

– Jo netthandelen er kommet for å bli, men mange av de kundene som handlet klær på nettet foretrekker å handle klær i butikken, og fremover må våre butikker først og fremst tenke på nettet som en markedsføringskanal. For det er butikk vi i Texcon driver. Og da blir det enormt viktig at vi flytter fokuset mot butikkene i tiden som kommer.

– Jo, men drive butikk, det kan jo medlemmene i Texcon …

– Absolutt, og de fleste Texcon-medlemmene har DNA-et sitt i den fysiske butikken. Og hvis man nå er like endringsvillig og arbeidsvillig i forhold til det å skape opplevelse og endring i de fysiske butikkene, så er jeg sikker på at vi vil fortsette å gjøre det vesentlig bedre enn kjedene.

– Hva skal til for å lykkes? – Det viktigste stikkordet kundeopplevelse. Så lenge ting har foregått på nettet, tror jeg at de som har handlet av Texcon-medlemmer har opplevd at de ble sett, at de ble gjenkjent, at de

bli med møtt med et sterkere innslag av personlig service enn de møtte i andre nettbutikker. Og jeg tenker at hvis vi kan overføre noe av det vi nå har gjort på Instagram og i nettbutikken over i selve butikken, så kommer vi til å gjøre det særdeles bra fremover.

– Mange har kanskje solgt ting på nettet som de normalt ikke ville solgt i butikken?

– Ja, ikke sant, det har vært unntakstilstand og folk har gått i joggedress. Men jeg tenker at man alltid må tenke sånn i forhold til sortiment. Man må tenke på om man har gjort de riktige grepene. Om man har de riktige leverandørene, de som virkelig vil lykkes sammen med meg?

– Handler det ikke egentlig om hva kundene ønsker seg?

Jo, det er nøkkelspørsmålet. Hva er det kunden vil ha av meg? Hvilken opplevelse skal sluttbrukeren få når hun kommer inn i min butikk. Kanskje bruker vi litt for mye energi på å kjøpe inn varer som styrker butikkens profil, uten at det nødvendigvis er det kunden egentlig vil ha.

– Hva er Texcon-medlemmenes sterkeste side?

– Texcon er frittstående butikker som står for både mote, fashion og fagkunnskap. Det er i butikken vi får vist frem faget vårt.  Og det er denne fagkunnskapen som skaper lojalitet. Slik er det i mindre grad på nettet.

– Men mange har jo en kundeklubb på nettet?

– Ja, mange har kundeklubb, men mange har flere tusen registrerte medlemmer uten å ha aktivitet i det hele tatt. Bruker man kundeklubben riktig er den en fantastisk markedsføringskanal, som får kunder til butikken. Og det er i butikken du møter dine viktigste kunder. Og det er også der du får til mersalget og skaper lojalitet. Det er der du skaffer deg tilhengere og fans. Det er der du skaffer deg kunder for livet.

– Nå ble du engasjert …

– Ja, jeg tenker at medlemmene i Texcon skal være litt stoltere av butikken sin. At de skal være stolte av den de er og vise det hver dag. At de kan tenke og si: «Velkommen til meg. Dette er jeg. Dette står jeg for. Dette står min butikk for.» Det samme gjelder i møtet med leverandørene. Det er du og butikken din som eier kunden, og de leverandørene som forstår det, og som vil være med og hjelpe deg til å lykkes enda bedre, det er de du skal satse på.