Flere merkevarer enn kjedebutikker


Texcon har avtale med over hundre leverandører. Dette viser hvor attraktive vi er som gruppe. I Texcon er vi svært opptatt av at våre medlemmer skal kunne skape sine egne unike, konkurransekraftige motebutikker.

Merkevarene du trenger for å konkurrere

Texcon-samarbeidet er tuftet på tanken om at lokale butikker, med lokale eiere, har den beste forutsetningen for å kunne skape konkurransedyktige butikker der de holder til. Noen av våre medlemmer satser på barn, noen på klassisk herremote, mange på et high-end-konsept mot kvinner og noen på lavpris. Uansett hvordan du konkurrerer lokalt, bidrar Texcon til å gjøre deg sterkere.

Ferske trendrapporter gjør deg til en bedre innkjøper

To ganger årlig, før innkjøpssesongen starter, utarbeider Texcon Tendenser. Dette er innsiktsfulle og inspirerende trendrapporter, som gir deg førstehånds innsikt og gode rettesnorer når du skal kjøpe inn varer. Tendenser utarbeides både for herre og dame.

Stadig flere leverandører banker på døren

Texcon er i medvind og opplever at vi blir mer attraktive både for de godt etablerte merkene, men også blant viktige nye merker som tar markedsandeler. Leverandørene ser at Texcons medlemmer har suksess, og forbrukerne ønsker seg unike butikker. Texcon bidrar også til effektivisering og en trygg økonomi for leverandørene.

Her kan du se hvilke merker Texcon har avtale med.

(Lenke til https://www.texcon.no/vare-leverandorer/)