Venner du lærer av

Texcon byr på et nært felleskap. Du får venner, som samles for å gi hverandre hjelp og støtte.

Unike butikker

I Texcon har alle eiere forskjellige interesser, evner og ambisjoner. Likevel samarbeider vi om hvordan vi skal bygge vår markedsposisjon, og om hvordan vi kan styrke hverandre. I Texcon får du et sosialt nettverk, som gjør at du utvikler deg. Du møter medlemmer fra alle regioner av Norge, med ulike historier og erfaringer. Du får venner, og du får utfordret deg selv og din egen læring, fordi du snakker med andre som du kjenner godt.

Samarbeid med leverandører

Svært mange leverandører betrakter Texcon som sin viktigste samarbeidspartner. Som Texcon-medlem vil du oppleve at vi samarbeider tett med leverandører, og at vi deler kunnskap, bygger relasjoner og har som ambisjon å lære av hverandre.

Økt innsikt

Et viktig strategisk kjerneområde i Texcon er digital samhandling. Vårt mål for de neste årene er å bidra til mer effektive prosesser, økt innsikt og lønnsomhet ved hjelp av digitalisering. Dette vil blant annet føre til et enda tettere samarbeid med leverandører.

Sosial møteplass

Texcon preget av godt samarbeid og gode sosiale relasjoner. Vi er svært opptatt av å skape attraktive møteplasser hvor medlemmer engasjerer seg fordi de opplever at dette styrker butikkene de selv eier og driver.