Kraften i vinnerkultur

Hva kjennetegner de arbeidsplassene hvor ansatte ønsker å jobbe og gjøre en ekstra innsats? Hvilken verdi har det for et selskap å være bevisst sin egen kultur og arbeidsmiljø?

Det krever fokus og innsats for å lykkes med å skape en god kultur på jobb. Kultur sitter ikke i veggene – kultur lever i personene som jobber i selskapet akkurat her og nå. Det er vi mennesker som er kulturbærere og som sammen utgjør den kulturen som eksisterer i selskapet.

Verdien av å ha en god kultur er at det får medarbeiderne til å trekke i samme retning og samarbeide for å nå de målene virksomheten har satt. Selskapet Great Place to Work har samlet data siste 30 år – og viser til at bedrifter som lykkes best med tillitsbasert kultur har fire ganger høyrere omsetningsvekst, 50 % lavere turnover og halvert sykefravær. Det viser at det er lønnsomt å jobbe med kultur. 

Konsulentselskapet The Assessment Company (AC) jobber med ledere og selskaper som ønsker å utvikle organisasjonen og deres medarbeidere. Kulturarbeid har vært på vår agenda fra dag én – og ambisjonen var å skape en konsulentvirksomhet hvor ansatte har lyst til å jobbe, hvor det var teamarbeid med glimt i øyet, og kunden skal oppleve at det er inspirerende og verdifullt å jobbe med selskapet. Kulturoppskriften i AC har vært mye av suksessen til at selskapet i dag er Nordens raskest voksende konsulenthus.

LES OGSÅ: Kundereisen startet utenfor butikken

Inspirasjon fra idretten

I AC har vi hentet inspirasjon fra idretten i vårt arbeid med å bistå virksomheter med kultur- og organisasjonsutvikling. Dersom du bygger «verdens beste miljø» er sjansen for å skape vinnere langt større enn om du ikke gjør noe på dette området. Et nøkkelord her er trening. Idrettsutøvere er gode på å fokusere på hva som skal til for å nå sine mål og de jakter hele tiden på å bli bedre. De trener 99 % av tiden og bruker 1 % i konkurranser. I arbeidslivet er det omvendt. Der trenes det knapt, og man «konkurrerer» 100 % av tiden. Som leder kan du gjennom tydelig kommunikasjon rundt selskapets mål sette retningen for kulturen i selskapet. Vi har alle våre styrker og områder vi kan bli bedre på, og bruker egne styrker i arbeidshverdagen bidrar til selskapets lønnsomhet og kultur.

AC har bygget et treningssenter for næringslivet som vi kaller PEOPLE LAB™. Her gjennomfører vi alt fra salgstrening til individuell kompetanseutvikling for både butikkansatte og ledere. I likhet med idretten er video et viktig verktøy for å analysere adferden og få bedre selvinnsikt. Deltakere på trening i vår PEOPLE LAB™ får prøvd ut sine nye kompetanse i en kjent jobbsituasjon og får tilbakemeldinger på egen atferd – noe som gir raske resultater.

LES OGSÅ: – Det er verdt å satse, det er jeg overbevist om

«Walk the talk»

Lederen er den viktigste kulturskaperen, og må gå foran og vise vei. Lederens måte å formidle og kommunisere til medarbeiderne er avgjørende for en bedrifts kultur. Vi kjenner alle til gode kulturbyggere som Petter Stordalen og Ikeas Ingvar Kamprad. Sterke kulturbyggere som viser vei og tydelige på «slik gjør vi det hos oss». De er dyktige til å formidle selskapets visjon på en enkel måte så folk forstår den, blir begeistret og stolte av den. I krevende tider er ledelse viktigere enn noensinne, og viktig for å skape og beholde vinnerkultur.

6 konkrete fokusområder for å skape vinnerkultur:

1. Sørg for å ha klare mål og forventninger – og deretter kommunisere dette til alle ansatte. En klar forståelse for hva selskapet ønsker oppnå. Når målene er formulert, er det viktig å sørge for at ansatte føler at de er en del av måloppnåelsen, og har en forståelse for hvordan de kan bidra med å nå målene.

2. Ingen vinner alene – samarbeid og støtte er viktig for å oppnå felles mål. Ingen er større enn laget, og det er viktig å legge til rette for deling av kunnskap, erfaringer, støtte hverandre og jobbe sammen for å oppnå målene. Teamwork fremfor one-man-show!

3. Fokus på annerkjennelse og tilbakemeldinger – ansatte må føler seg sett og belønnet når de når sine mål. Følelsen av å være inkludert og verdsatt er viktig. Motiverte ansatte som er stolte av hvor de jobber vil yte mer og har det mye bedre på jobb enn de som ikke føler seg sett.

4. Fokus på utvikling – sørge for at ansatte utvikler seg, enten ved interne tiltak eller ekstern opplæring. Mestring gjør oss mer tilfredse og det å lære nye ting gjør at selskapet ansatte kan utvikle meg. Husk å trene – øvelse gjør mester.

5. Fokus på kundene ved å gi gode kundeopplevelser – utvikle en forståelse hos ansatte for hvordan gjøre kundene fornøyde. Bruk tid til å forstå hvem som er kundene, hva de er opptatt av, og hva som skal til for å gi de en god opplevelse.

6. Walk the talk – som leder gå foran som et godt eksempel. Som leder må du være bevisst din rolle og påvirkningskraft på kulturen og arbeidsmiljøet. 


Sett arbeidsmiljø på agendaen og ta bevisste valg som gjøre kulturen du er en del av til en “vinnerkultur”. Det er mye mer inspirerende å være en del av et vinnerlag. Og for ikke glemme – det er mye morsommere sted å jobbe. Det er kraft i en vinnerkultur!

Flere nyheter

Vi gir våre medlemmer et unikt innblikk i kommende trender og tendenser, nøkkelplagg for sesongen og tips fra eksperter og aktuelle motepersonligheter.

Flere artikler