Texcon vokser mest av kjedene

Klesbransjen fortsatte den positive utviklingen i 2022, med en vekst på 10,2 prosent sammenlignet med året før. De 25 største kjedene økte sin markedsandel til 69 prosent. Texcon hadde desidert størst vekst av kjedene, viser tall fra Virke og Kvarud Analyse.

Omsetningen i 2022 ligger rett over omsetningen i normalåret 2019.

2022 var i liten grad preget av pandemi og tallene tyder på at den fysiske butikken har tatt andeler fra de rene nettbutikkene. Dette reflekteres av en svakere vekst i handel av klær i rene nettbutikker, sammenlignet med utviklingen i totalmarkedet. Virke anslår at handelen i rene nettbutikker økte med 8 prosent i 2022.

LES OGSÅ: Lenge leve den fysiske butikken

10 av kjedene hadde tosifret omsetningsvekst fra 2021 til 2022

Dette var:

 • Only Stores 29,2 %
 • Texcon 25.7 %
 • Volt 25,2 %
 • Dressmann 24,5 %
 • Floyd 19,7 %
 • Junkyard 19,4 %
 • Change 15, 7 %
 • B.young 13,7 %
 • Boys of Europe 13,1 %
 • Lindex 12,1 %

Kjedene hadde lik vekstrate som de frittstående klesbutikkene, noe som er nytt av året. Tidligere har vekstraten i kjedene ligget høyere enn hos de frittstående. De 25 kjedene i Virkes utvalg økte sin markedsandel hadde en markedsandel på 69 prosent i 2022.

Sterk Texcon-vekst

H&M er fortsatt størst med 3,4 milliarder kroner i omsetning og en markedsandel på 11,2 prosent. Men Texcon-grupperingen, som består av frittstående butikker i et nettverk og innkjøpssamarbeid, har hatt en meget sterk vekst i 2022 og ligger like bak H&M med 3,2 milliarder kroner i omsetning og en markedsandel på 10,5. Texcon hadde en økning i antall medlemmer i 2022 med 17 butikker. En bekreftelse på at Texcon-medlemmene er dyktige drivere, og at det er fordelaktig å tilhøre et fellesskap.

– Medlemmene gjør en solid jobb

Daglig leder Thomas Vethe i Texcon er naturlig nok meget godt fornøyd med utviklingen:

– Det er viktig å presisere at den sterke veksten på 662 millioner fra 2021 til 2022 er todelt. Det skyldes både at vi har hatt en meget god medlemsvekst med 17 nye butikker, men også fordi våre medlemsbutikker har gjort en meget god jobb i sine markeder med god kundeservice og høyt nivå på varepakken og kompetansen hos sine medarbeidere. De har en solid posisjon i sitt nærområde, kjenner kundene sine godt og har forstått betydningen av at kundereisen starter tidligere enn før. Det er viktigere enn noensinne å være til stede i flere kanaler enn bare den fysiske butikken; i sosiale medier og på nett. Her er det gjort en meget god jobb i flere år, og de har videreført den solide jobben de gjorde i 2021. En omsetningsvekst på 662 millioner kroner er imponerende, og det er bare å gratulere våre dyktige medlemmer, og ikke minst de nye butikkene, som også gjør en meget god jobb, sier Vethe.

LES OGSÅ: 6 råd for å skape god kultur på arbeidsplassen

Færre butikker

De 25 kjedene i Virkes utvalg hadde en nedgang med 54 butikker i 2022, og teller nå 1709 butikker totalt. I tillegg til Texcon hadde fire andre kjeder økning i antall butikker i 2022. Det er Change (3), Floyd (2), KappAhl (1) og Høyer (1). 12 kjeder reduserte antall butikker. Størst nedgang hadde Match (23) og VIC (21), noe som er en konsekvens av at Voice besluttet at de bare skal ha egeneide butikker i sine kjeder. Cubus reduserte antall butikker med 10 og H & M fikk 9 færre butikker i løpet av året.

Økt omsetning pr. butikk

Samtlige butikker økte omsetningen med gjennomsnittlig 13,4 prosent. Snittomsetning pr. butikk ligger på 16,8 millioner kroner.

Virkes oversikt omfatter de største kjedene i Norge, med unntak av Bestseller-kjedene. Bestseller Stores Norway hadde en omsetning på 586611 millioner kroner i 2022, en økning på 31 prosent fra 2021.

LES OGSÅ: Pulsen på trendene fra motemessene

Import: Verdi opp, volum ned

Verdien av norsk import av tekstiler har økt med i gjennomsnitt 6,3 prosent pr. år siden 2016, men økningen i 2022 lå på 9,2 prosent. Men målt i volum gikk importen i gjennomsnitt ned med en prosent pr. år siden 2016, med en nedgang på 2,4 prosent siste år.

 • Analysen baseres på et utvalg av 25 kleskjeder av rundt 90 kleskjeder som finnes i Norge
 • Tall for kjedene er hentet inn av Kvarud Analyse og bearbeidet av Virke
 • Kjedene i utvalget står for 69 prosent av markedet
 • I hovedsak er det de største klesskjedene som er med i utvalget, med noen unntak som blant annet Bestsellers kjeder
 • Markedsstørrelsen i 2022 er estimert på bakgrunn av SSBs terminstatistikk frem til T5 2021 og videre estimert med endringen i SSBs varehandelsindeks for butikkhandel med klær resten av året

Flere nyheter

Vi gir våre medlemmer et unikt innblikk i kommende trender og tendenser, nøkkelplagg for sesongen og tips fra eksperter og aktuelle motepersonligheter.

Flere artikler